Uusi Whitepaper: "The Critical Role of Traceability Standards in Modern Supply Chains"

Dataan pohjautuvaa päätöksentekoa Tracking Cloudilla

07/01/2020 by Rami Juhela

Nopeasti kehittyvä teknologia mahdollistaa nykyään tiedon keräämisen lähes mistä tahansa kohteesta. Kansainvälisen innovaatiopalkinnon voittanut Tracking Cloud™ tarjoaa yrityksille nopean ja helpon tavan muuntaa datansa konkreettiseksi business-hyödyksi.

Tieto on valtaa

Scientia potentia est – tieto on valtaa. Ikivanha viisaus, joka kuitenkin pätee täydellisesti nykypäivän business-maailmaan.

Jokaisen yrityksen liiketoiminnan tehokas pyörittäminen juontaa loppujen lopuksi juurensa oikeaan aikaan tehtyihin oikeisiin päätöksiin. Tämä kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta on todellisuudessa kaikkea muuta kuin helppoa. Voidakseen tehdä yrityksen liiketoiminnalle edullisia päätöksiä oikeaan aikaan, päätöksistä vastaavien henkilöiden täytyy kerätä ja käsitellä suuria määriä tietoa, eli dataa. Monissa tapauksissa, tämä datan kerääminen on perinteisesti ollut liian työlästä tai jopa mahdotonta, pakottaen päättäjät luottamaan ainoastaan olettamuksiin, intuitioon ja aiempaan kokemukseen. Kovaa vauhtia kehittyvän teknologian myötä, nämä haasteet ovat kuitenkin nopeasti jäämässä historiaan.

Kerää dataa mistä tahansa – taivas ei ole rajana

Nykypäivän kehittynyt teknologia ja uudenalaiset älykkäät työkalut sekä menetelmät ovat mahdollistaneet datan keräämisen käytännössä mistä tahansa kohteesta, mitä vain osaat kuvitella – henkilöistä, koneista, kalustosta, tuotteista, palveluista, prosesseista, ajoneuvoista, sääolosuhteista, jne. Voitaisiin sanoa, että vain taivas on rajana, mutta sekään ei oikeastaan pitäisi paikkaansa – eräs Bluugon kehittämistä ratkaisuista kerää tälläkin hetkellä dataa lukuisista eri datalähteistä ja kehittyneitä koneoppimisalgoritmejä hyödyntämällä, muuttaa kerätyn tiedon tarkoiksi ennusteiksi saapuvien lentojen laskeutumisajoista Helsinki-vantaan lentokentälle. Uniikki digitaalinen alustamme Tracking Cloud™ mahdollistaa tiedon keräämisen mistä tahansa kohteesta.

Miksi data on niin tärkeää?

Nykypäivän business-maailmassa, digitalisaatiosta ja erilaisista älykkäistä ratkaisuista on muodostunut elinehto yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Jokainen näistä ratkaisuista pohjautuu jonkinlaiseen liiketoiminnasta kerättyyn dataan, joka toimii ikään kuin polttoaineena digitalisaatiolle ja älykkäille ratkaisuille. Ilman dataa, kaikkein kehittyneimmätkin ratkaisut ovat ainoastaan onttoja kuoria, jotka eivät itsessään ole minkään arvoisia.

Jotta yritykset voivat ottaa käyttöön näitä elintärkeään asemaan nousseita ratkaisuja, niiden täytyy siis kerätä dataa, joka voidaan sitten muuttaa lisäarvoa tuottavaan muotoon. Mitä nopeammin datan kerääminen aloitetaan, sitä nopeammin päästään hyödyntämään sen suurta potentiaalia liiketoiminnan tehostamiseen.

Raakadatasta arvokkaaseen tietoon

Vaikka huimaa vauhtia kehittyvä teknologia onkin tehnyt datan keräämisestä helpompaa kuin koskaan, se ei silti tarkoita, että dataa kannattaisi kerätä jokaisesta mahdollisesta kohteesta. Monet yritykset oppivat tämä läksyn kantapään kautta muutamia vuosia sitten, kun Big Data oli suosittu hype-sana. Jos alat keräämään sokeasti dataa kaikkialta mistä vain voit, päädyt nopeasti tilanteeseen, jossa hukut massiivisiin tietomääriin ilman mahdollisuutta hyödyntää niiden potentiaalia.

Avain onnistuneeseen datankeruuseen piilee huolellisessa suunnittelussa – minkä tyyppinen tieto voisi tuoda konkreettista lisäarvoa liiketoimintaan? Joillekin yrityksille paras lähestymistapa saattaa koostua hyvinkin yksinkertaisista ratkaisuista, kuten esimerkiksi päivittäisiä keräilyprosesseja automatisoivista RFID-lukijoista ja -tageista. Toisille yrityksille, tehokkain ratkaisu taas saattaa pitää sisällään miljoonia rivejä IoT-verkkoon kytketyillä sensoreilla lukuisista eri lähteistä kerättyä dataa, jota prosessoidaan ymmärrettävään muotoon tekoälyn ja koneoppimisen avulla. Kumpikin edellä mainituista esimerkeistä pitää sisällään suuren potentiaalin liiketoiminnan tehostamiseen – olennaista on löytää juuri sinun yrityksesi tarpeita parhaiten vastaavat ratkaisut.

Kaikki mitä tarvitset yhdellä alustalla

Datan kerääminen liiketoiminnan prosesseista ja sen tehokas hyödyntäminen älykkäiden ratkaisujen sekä teknologioiden avulla vaatii onnistuakseen vahvaa ammattitaitoa monilta eri osa-alueilta, kuten teknologia, ohjelmistokehitys, laitteisto ja integraatiot sekä vahvaa ymmärrystä itse liiketoiminnasta. Useimmat alamme yritykset ovat erikoistuneet yhteen tai kahteen näistä osa-alueista – Bluugon kokonaisvaltainen palvelu taas kattaa kaiken, mitä tarvitset: räätälöidyt ratkaisut aina suunnittelusta integraatioihin ja tukipalveluihin asti, liiketoimintalähtöisesti ja tuloskeskeisesti toteutettuna.

Ratkaisujemme ytimessä toimivat kansainvälisellä innovaatiopalkinnolla noteerattu digitaalinen alustamme Tracking Cloud™ ja sen käyttövalmiit ratkaisukokonaisuudet, jotka mahdollistavat uusien ratkaisujen käyttöönoton ja tulosten saavuttamisen nopealla aikataululla. Sen sijaan, että käyttäisit budjettisi ruohonjuuritason tuotekehitykseen ja pitkästä tavarasta koodaamiseen, voit keskittyä projektien liiketoiminnalliseen puoleen ja konkreettisen haasteiden ratkaisemiseen. Saat uudet ratkaisut käyttöösi jopa viikoissa ja saavutat mitattavia tuloksia vuosien sijaan kuukausissa.

Tracking Cloudin käyttövalmiit ratkaisukokonaisuudet hyödyntävät laajaa joukkoa uusimpia teknologioita ja työkaluja nopeiden tulosten tuottamiseen. Suunnittelemme jokaisen ratkaisumme liiketoiminnan konkreettisten tarpeiden pohjalta tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa – asiantuntijamme auttavat valitsemaan kuhunkin skenaarioon parhaan soveltuvat työkalut ja teknologiat vuosikymmenten käytännön kokemuksella. Alla on listattuna muutamia tapoja, millä Tracking Cloud™ voi tehostaa liiketoiminnan eri prosesseja ja auttaa viemään yrityksesi uudelle tasolle:

Logistiikka ja toimitusketjujen hallinta

 • Seuraa ajoneuvoja, kontteja, tuotteita ja kalustoa reaaliajassa IoT-verkkoon kytketyillä GPS-jäljittimillä, Geofencingillä ja RFID/NFC-tageilla
 • Kerää automaattisesti sijaintitietoa, aikaleimoja sekä olosuhdedataa (esim. lämpötila, ilmankosteus, ja kiihtyvyys)
 • Visualisoidut karttatyökalut ja reaaliaikainen kokonaiskuva kaikista logistisista prosesseistasi
 • Tunnista nopeasti pullonkaulat ja optimoi prosessejasi jatkuvasti
 • Lisää toimintasi läpinäkyvyyttä ja jaa helposti tietoa yli yritysrajojen kytkemällä kaikki sidosryhmäsi yhteisen alustan alle
 • Nosta tehokkuuttasi ja liiketoimintasi kannattavuutta huomattavasti
 • Lue lisää tuotesivuillamme!

Huolto- ja kunnossapitopalvelut

 • Vastaanota automaattisia hälytyksiä IoT-verkkoon kytketyistä sensoreista, kun huoltokohde vaatii toimenpiteitä
 • Automatisoi tilausten käsittely, töiden aikataulutus ja priorisointi asiakas- tai kohdekohtaisten huoltosopimuksien ehtoihin pohjautuen
 • Visualisoidut karttatyökalut ja reaaliaikainen kokonaiskuva huoltokohteista, tilauksista ja asentajista
 • Automatisoi töiden organisointi asentajille, työaikojen seuranta ja laskutus
 • Helppokäyttöiset mobiilityökalut käytettyjen varaosien ja materiaalien kirjaamiseen suoraan huoltokohteesta
 • Lisää toimintasi läpinäkyvyyttä ja jaa helposti tietoa yli yritysrajojen kytkemällä kaikki sidosryhmäsi yhteisen alustan alle
 • Nosta tehokkuuttasi ja liiketoimintasi kannattavuutta huomattavasti
 • Lue lisää tuotesivuillamme!

Varaosien- ja varastonhallinta, VMI

 • Kerää dataa ja automatisoi prosessejasi IoT-verkkoon kytketyillä automaattivaaoilla ja RFID/NFC-teknologialla
 • Näe reaaliaikainen tilanne varastosaldoista, tilauksista, tapahtumista ja toimituksista
 • Helppokäyttöiset mobiilityökalut lukijoihin ja henkilökohtaisiin älypuhelimiin RFID/NFC-pohjaiseen nimikkeiden keräilyyn, tuotekohtaisten lisätietojen tarkasteluun ja kiiretilausten suorittamiseen yhdellä kosketuksella
 • Aseta automatisoituja täydennystilauksia tuotteille tiettyjen saldojen alittuessa
 • Lisää toimintasi läpinäkyvyyttä ja jaa helposti tietoa yli yritysrajojen kytkemällä kaikki sidosryhmäsi yhteisen alustan alle
 • Nosta tehokkuuttasi ja liiketoimintasi kannattavuutta huomattavasti
 • Lue lisää tuotesivuillamme!

Valmistava teollisuus ja tuotantoympäristöt

 • Kerää automaattisesti tietoa koneista ja laitteista IoT-verkkoon kytketyillä sensoreilla ja antureilla
 • Reaaliaikainen kokonaiskuva prosesseistasi kustomoiduilla mittareilla ja Dashboardeilla
 • Tunnista pullonkaulat nopeasti ja optimoi prosessejasi jatkuvasti tekoälyn ja koneoppimisen avulla
 • Vastaanota automaattisia ennakoivia hälytyksiä koneista ja laitteista huoltotarpeen lähestyessä
 • Vältä seisakkia ja pidennä koneiden ja laitteiden käyttöikää
 • Nosta tehokkuuttasi ja liiketoimintasi kannattavuutta huomattavasti
 • Lue lisää tuotesivuillamme!

Nosta liiketoimintasi uudelle tasolle

Edellä mainitut esimerkit ovat vain jotain lukemattomista tavoista, joilla Tracking Cloud™ voi tehostaa liiketoimintasi prosesseja ja tuottaa yrityksellesi lisäarvoa. Joustavat ratkaisumme voidaan räätälöidä vastaamaan liiketoimintasi tarpeita, mitä ikinä ne ovatkaan – esitä meille haaste, niin keksimme ratkaisun.

Jos siis etsit liiketoimintalähtöistä ja tulosorientoitunutta kumppania digitalisaatioprojektiin, olet saapunut oikeaan paikkaan. Ota meihin yhteyttä, niin analysoidaan yhdessä, miten voimme tehokkaimmin viedä liiketoimintasi seuraavalle tasolle!

Voit myös ladata uusimman whitepaperimme täysin ilmaiseksi tuotesivuiltamme:

"9 things to consider when choosing identification technologies"

Rami Juhela

CEO, Co-Founder

rami.juhela@bluugo.fi

Kirjoittaja

Rami Juhela

CEO, Co-Founder

I'm helping our customers to unlock the benefits of digitalization and Internet of Things. Througout my career, I've been at the intersections of technology and its relationship to people and business.

Lue lisää:

By continuing to use our website, you consent to our Privacy Policy

Accept Cookies