Uusi Whitepaper: "Why The Upcoming Traceability Standards are a Game-Changer for Modern Supply Chains"
traceability whitepaper bluugo

Päättäjien opas jäljitettävyyteen

Tuoreessa oppaassamme “Navigating the Growing Requirements in Traceability” käymme läpi keskeisimmät jäljitettävyyteen liittyvät vaatimukset ja niiden vaikutukset yritysten liiketoimintaan – vastaten mm. seuraaviin kysymyksiin:

Miten uusi EU-lainsäädäntö, kuten CSRD ja eFTi, tulevat vaikuttamaan liiktoimintaani?

Miksi vanhat jälijitettävyyskäytännöt eivät ole enää riittäviä?

Mitä on monitasoinen jäljitettävyys ja miten yritykseni voi hyötyä siitä?

Miksi ERP-järjestelmät eivät yksin riitä vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin?

Jäljitettävyys & teknologiastandardit

Uusimmassa oppaassamme "Why The Upcoming Traceability Standards are a Game-Changer for Modern Supply Chains" käymme läpi keinoja, joilla yritykset voivat vastata jäljitettävyyden liittyvän EU-lainsäädännön ja kuluttajien kasvavien odotusten muutoksiin hyödyntäen moderneja teknologiastandardeja, kuten GS1:n EPCIS ja Digital Link. Saat vastauksia kysymyksiin, kuten:

Mitkä ovat yleisimmät jäljitettävyyteen liittyvät haasteet yritysten toimitusketjuissa vuonna 2024?

Mitä ovat EPCIS ja Digital Link, ja miksi sinun pitäisi perehtyä niihin?

Mitkä ovat yleisimmät jäljitettävyyteen liittyvät käyttötapaukset, joissa yritykset voivat hyödyntää moderneja teknologiastandardeja?

Why The Upcoming Traceability Standards are a Game-Changer for Modern Supply Chains
whitepaper-2

Miten valita sopivin tunnistusteknologia?

Oikeanlaisten ja käyttökohteeseesi sopivien tunnistusteknologioiden valitseminen on yksi keskeisimmistä tekijöistä liiketoiminnan prosessien digitalisoinnissa.

Oppaassamme "9 things to consider when choosing an identification technology"...

Esittelemme yleisimmät tunnistusteknologiat, kuten RFID, NFC, QR- ja viivakoodit, sekä optiset tunnistusteknologiat

Arviomme kunkin teknologian vahvuuksia ja heikkouksia

Jaamme 9 konkreettista vinkkiä tekijöistä, jotka tulee ottaa huomioon tunnistusteknologiaa valitessa

By continuing to use our website, you consent to our Privacy Policy

Accept Cookies