Bluugon
Menestystarinat

Bluugo on auttanut lukuisia eri alojen yrityksiä tehostamaan liiketoimintaansa ketterien Tracking Cloud™ -ratkaisujemme avulla. Tuotteitamme käytetään jo yli 25 maassa ympäri maailmaa.

Asiakkaitamme ovat niin suomalaiset PK-yritykset kuin kansainväliset pörssiyhtiötkin – ratkaisumme ovat räätälöitävissä jokaisen yrityksen yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi.

Lue lisää muutamista menestystarinoistamme.

cloud-icon-blue.png

Ratkaisu

Tracking Cloudin luoma digitaalinen kuori joka yhdistää koko Europressin huolto- ja kunnossapitoprosessit yhden alustan alle.

Ratkaisu luo selkeän kokonaiskuvan Europressin huoltokohteista, kalustosta, kenttähenkilstöstä sekä huoltotilauksista. Työnjohto saa kaiken olennaisen tiedon käyttöönsä reaaliajassa ja voi näin delegoida huoltotilauksia tehokkaasti, monitoroida niiden statuksia ja varmistaa, että sovitut aikataulut toteutuvat.

Tulokset & Hyödyt

Kustannussäästöjä prosessien automaatiolla

Kenttähenkilöstön korkeampi tehokkuus

Sitoutuneet asiakkaat

Helppo reaaliaikainen tiedonjako

Huoltotilausten tehokas delegointi

Visualisoidut karttatyökalut

Laajuus

3 maata


150 käyttäjää


Yli 10 000 huoltokohdetta

Ratkaisu

ANDRITZin raskaan teollisuuden laitteiston ympärille rakennettu digitaalinen kuori. Ratkaisu kerää laitteistosta dataa IoT-verkkoon kytkettyjen sensorien avulla ja rikastaa sitä PLC-järjestelmien tiedolla. Kerätty data jaetaan reaaliajassa kaikille sidosryhmille.

Ratkaisu mahdollistaa ympärivuorokautisen koneiden statuksien monitoroinnin , helpon ja tehokkaan raportoinnin, ennakoivat huoltotoimenpiteet sekä tehokkuuden jatkuvan maksimoinnin.

Tulokset & Hyödyt

Koneiden statuksien monitorointi 24/7

Maksimoitu koneiden tehokkuus

Parempi tuotantotehokkuus

Yleiset kustannussäästöt

Helppo reaaliaikainen tiedonjako

Ennakoivat huoltosuositukset

Laajuus

Loppukäyttäjiä 3 mantereella


Etätuki ANDRITZin asiantuntijoihin


Täydet offline-kyvykkyydet

Ratkaisu

Bufabin C-osien VMI-prosessien ympärille Tracking Cloudilla rakennettu digitaalinen kuori.

Bufab on lanseerannut asiakkailleen uuden Tracking Cloudin päällä pyörivän digitaalisen palvelun nimeltä EasyTrack™. Palvelu tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän ja reaaliaikaisen tilannekuvan C-osien hyllysaldoista sekä kulutuksesta. Se mahdollistaa myös työläiden manuaalisten prosessien optimoinnin (esimerkiksi inventaario ja täydennystilausten laatiminen).

Lue lisää blogissamme!

Tulokset & Hyödyt

Kustomoidut Dashboard-työkalut kulutuksesta ja saldoista

Manuaalisen työn väheneminen

Digitalisoitu toimituskejtu palveluna asiakkaille

Laajuus

24/7 palvelu


Yli 20 maata ja lisää tulossa

Ratkaisu

Digitaalinen tilausjärjestelmä, joka kytkee uusimman teknologian, laitteet ja ohjelmistot kokonaisvaltaiseksi palvelupaketiksi ja luo perinteisten teollisuuspuistologistiikan prosessien päälle digitaalisen kuoren.

Ratkaisun avulla kolmannen osapuolen kuljetusliikkeet voivat itsenäisesti varata lastausaikoja suoraan Tracking Cloudin välityksellä. Kaikki olennainen tieto jaetaan sidosryhmien välillä reaaliajassa, joka mahdollistaa lastausaikojen tehokkaan suunnittelun, ruuhkapiikkeihin varautumisen ja kuljetusten reaaliaikaisen seurannan.

Lue lisää Valtasiirron uusimmasta asiakaslehdestä (sivu 5).

Tulokset & Hyödyt

Reaaliaikainen kuljetusten seuranta

Vähentyneet viivästykset kuljetuksissa

Ruuhkapiikkien ennakointi ja niihin varautuminen

Koneoppimiseen perustuva optimointi

Reaaliaikainen tiedonjako

Pienentyneet odotusajat lastauksille

Käyttäjinä sekä Valtasiirto että heidän asiakkaansa

Asiakkaan kommentit

”Lastauspalvelu on tärkeä lisä palvelutarjontaamme ja käytössämme olevien resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Halusimme tehdä lastaustoiminnasta entistä avoimempaa ja läpinäkyvämpää – Bluugon Tracking Cloudilla toteutettu sähköinen tilausjärjestelmä oli yksi askel siihen suuntaan”,

- Ville Saari, Toimitusjohtaja, Valtasiirto Oy

Ratkaisu

Kansainvälisellä innovaatiopalkinnolla noteerattu ratkaisu, joka ennustaa koneoppimisen avulla Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuvien lentojen laskeutumisajat muutaman minuutin tarkkuudella, jopa 9 tuntia etukäteen.

Saapumisaikojen ennusteiden saaminen tunteja etukäteen mahdollistaa maahuolintaprosessien tehokkaan suunnittelun ja henkilöstöresurssien riittävyyden varmistamisen luotettavaan dataan perustuen. Kaikki kerätty data jaetaan kaikkien lentokentän toimijoiden kesken, joka mahdollistaa lentoyhtiöiden, maahuolintayhtiöiden ja lentokentän välisen tiiviin yhteistyön.

Lue lisää ratkaisusta Ground Handling Internation Magazinen artikkelissa!

Results & Benefits

Henkilöstöresurssien tehokas allokointi

Huomattavat kustannussäästöt

Parantunut läpinäkyvyys ja asiakkaiden sitouttaminen

Reaaliaikainen tiedonjako kaikille sidosryhmille

Kansainvälisen innovaatiopalkinnon voittaja

Laajuus


1,2 miljoonaa aikaleimaa päivittäin


Yli 100 000 lentoa vuodessa


13 miljoonaa matkustajaa vuodessa

Ratkaisu

Harrasteosan kanssa yhteistyössä kehitetty, Bluugon Tracking Cloud™ -alustalla toimiva uusi digitaalinen palvelu, Easyparts.

Tracking Cloudin modernien rajapintojen avulla, Harrasteosan ja tämän toimittajien koko tuotevalikoima on saatavilla yhdessä paikassa, sisältäen tuotekohtaiset tiedot, saatavuuden ja hintatiedot. Identtiset tuotteet eri toimittajilta yhdistetään automaattisesti.

Palvelun avulla Harrasteosan paikallisyrittäjät voivat etsiä, vertailla ja tilata osia ja tuotteita liikkeisiinsä vaivattomasti yhdeltä alustalta. Ratkaisu helpottaa myyntityötä ja aikaa ei valu hukkaan osien etsimisen ja vertailuun fyysisistä brändikatalogeista tai internetin avoimista hakukoneista.

Tulokset & Hyödyt

Digitaaliset työkalut helpottavat myyntityötä

Eri tuotevaihtoehtojen vertailu on helppoa ja läpinäkyvää

Lisää myyntiä ja vähemmän tuotteiden etsimistä

Myymäläkohtainen varaston optimointi

Myymäläkohtainen kysynnän ennustaminen

Laajuus


Yli 100 000 tuotetta samassa katalogissa


11 toimipaikkaa ja lisää tulossa

The solution

Digitaalinen palvelu Agnico Eaglen Kittilän kaivokselle saapuvien kriittisten materiaalivirtojen seuraamiseen. Ratkaisu on kehitetty Bluugon Tracking Cloud™ -alustalle yhteistyössä Agnico Eaglen ja tämän kumppanien kanssa.

Ratkaisu hyödyntää optista tunnistusteknologiaa saapuvien materiaalilähetysten seuraamiseen eri toimittajilta. Kerätty data jaetaan reaaliajassa Tracking Cloudin välityksellä ja näin saavutetaan läpinäkyvä, reaaliaikainen tilannekuva.

Palvelun käyttäjät voivat seurata kunkin saapuvan lähetyksen statusta itsenäisesti ja varmistaa, että kaikki tarvittavat materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Results & Benefits

Laskutus perustuen toteutuneisiin toimituksiin

Vähemmän tilauksiin sidottua pääomaa

Reaaliaikainen tiedonjako kaikille sidosryhmille

Digitaaliset raportointityökalut

Reaaliaikainen tilannekuva materiaaleista ja niiden statuksista

Ennakoivat ilmoitukset puuttuvista materiaaleista

Käyttöympäristö

Kaivokset ovat tyypillisesti erittäin haastavia toimintaympäristöjä digitaalisille ratkaisuille. Syrjäiset sijainnit sekä maan alla tapahtuva toiminta tekevät useissa tapauksissa vakaiden datayhteyksien muodostamisesta hankalaa.

Tracking Cloud™ vastaa edellä mainittuihin haasteisiin kattavilla offline-kyvykkyyksillään – palvelua voidaan käyttää, vaikka saatavilla ei olisi lainkaan internet-yhteyttä. Kun yhteys saadaan seuraavan kerran muodostettua, kaikki päivitetyt tiedot synkronoituvat palveluun automaattisesti.

Lue lisää offline-kyvykkyydestä blogissamme!

Powered by Tracking Cloud™

By continuing to use our website, you consent to our Privacy Policy

Accept Cookies