Uusi Whitepaper: "The Critical Role of Traceability Standards in Modern Supply Chains"

3 asiaa, jotka jokaisen yrityksen tulisi huomioida budjetoidessa vuoden 2024 IT- ja digihankkeita

17/10/2023 by Bluugo

Vuoden viimeinen neljännes on käynnissä ja on jälleen aika suunnitella ja budjetoida ensi vuoden hankkeita – saatko varmasti vastinetta investoinneillesi?

Liiallinen keskittyminen ERP-järjestelmiin vuonna 2024 saattaa koitua kalliiksi

Vuoden viimeinen neljännes on käynnissä ja on jälleen aika suunnitella ja budjetoida ensi vuoden hankkeita – saatko varmasti vastinetta investoinneillesi?

Yli 20 vuoden käytännön kokemukseen pohjautuen, me Bluugolle tiedämme, että IT- tai digitalisaatiohanke voi olla tuhoon tuomittu jo ennen sen varsinaista alkua. Kuten vanha sanonta toteaa, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ikävä kyllä, sama pätee myös toiseen suuntaan – huonosti suunniteltu on vähintäänkin puoliksi tyritty.

Tämän ajatuksen pohjalta totesimme, että on täydellinen aika jakaa muutamia ajatuksia ja vinkkejä, jotka auttavat yrityksiä löytämään hankkeilleen parhaat mahdolliset työkalut, välttämään yleisimmät sudenkupat ja saamaan täyden hyödyn irti IT- ja digitalisaationbudjetistaan.

Pidemmittä puheitta, tässä on listauksemme 3 asiasta, jotka jokaisen yrityksen tulisi pitää mielessään suunnitellessaan ja budjetoidessaan vuoden 2024 IT- ja digitalisaatiohankkeita!

1. Ero digitalisaation ja IT-hankkeiden välillä

Tänä päivänä jokaisen yrityksen tulisi ymmärtää teknologian ja digitalisaation hyödyntämisen tarjoama valtava potentiaali ja myös seuraukset, mikäli niihin ei investoida – kilpailukyvyn heikentymisen riski on suuri ja todellinen. Onkin helppoa ymmärtää, miksi sanat ”digitalization” ja ”digital transformation” löytyvät käytännössä jokaisen pörssiyhtiön strategiasta lukuisia kertoja.

Kaikki siis haluavat digitalisoitua – mahtavaa!

Samaan aikaan, 84% digitalisaatiohankkeista epäonnistuu – ei niin mahtavaa.

Kokemuksemme mukaan, ongelma ei yleensä liity epäselvyyteen siitä, mitä hankkeilla halutaan saavuttaa – useimpien B2B-yritysten digitalisaatiohankkeiden tavoitteet ovat varsin selkeitä. Ne liittyvät yleensä tavalla tai toisella läpinäkyvyyden, datavetoisuuden ja eri sidosryhmien välisen yhteistyön lisäämiseen ja parantamiseen. Todellinen haaste piilee useimmissa tapauksissa käytännön toteutuksessa – miten kehityskohteet ja tavoitteet saadaan muutettua lisäarvoa tuottaviksi konkreettisiksi ratkaisuiksi?

84% of digitalization projects fail

Satojen käytyjen keskustelujen perusteella vaikuttaa vahvasti siltä, että yritysten oman käsityksen ja todellisuuden välillä on suurehko kuilu, kun puhutaan liiketoiminnan digitalisaation toteuttamisesta. Kaikki haluavat digitalisoitua, hyödyntää uusinta teknologiaa ja ottaa käyttöön moderneja ratkaisuja, mutta loppupeleissä suurin osa päätyy hallinnoimaan perinteisiä ja uuvuttavia IT-projekteja. Määränpää ja tie sinne eivät yksinkertaisesti kohtaa.

Liiketoiminnan digitalisaatio ja perinteiset IT-kehityshankkeet ovat kaksi eri kokonaisuutta omine tarkoituksineen, tavoitteineen ja toimintatapoineen. Tämä yksinkertainen fakta jää huomioimatta yllättävän monelta yritykseltä ja johtaa usein tilanteeseen, jossa liiketoimintavetoiset digitalisaatiohankkeet jäävät perinteisten IT-projektien jalkoihin – pitkät ERP-kehitysprojektit ovat tästä yleisin esimerkki. Ovi menestykseen aukeaa, kun tajutaan, että molempia ei tarvitse hallita samalla tiekartalla. Hyödyntämällä moderneja työkaluja yritykset voivat toteuttaa liiketoimintalähtöisiä digihankkeita ilman, että ensin täytyy odotella kuukausia tai vuosia käynnissä olevan ERP-projektin valmistumista.

Lue lisää: Liiketoiminnan digitalisaation ei pitäisi olla IT-projekti.

Digitalisaatio vs IT

2. ERP-järjestelmät ovat hyviä työkaluja, mutta eivät sovellu kaikkeen

Yksi keskeinen syy lukuisien epäonnistuneiden digitalisaatiohankkeiden takana on toteutukseen käytetyt vääränlaiset työkalut. Moderni liiketoiminnan digitalisaatio perustuu useimmissa käyttötapauksissa saumattomaan tiedonjakamiseen ja yhteistyöhön arvoketjun eri toimijoiden välillä – sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien. Silti, monet yritykset yrittävät rakentaa ratkaisuja perinteisillä IT-työkaluilla, kuten ERP-järjestelmillä. Nämä järjestelmät ovat suunniteltu ensisijaisesti yrityksen sisäisiin prosesseihin ja niiden käyttäminen modernissa liiketoiminnan digitalisaatiossa voi aiheuttaa tulevaisuudessa entistäkin suurempia ongelmia.

ERP-järjestelmien käyttäminen yritysrajojen yli kulkevissa ratkaisuissa nostaa esiin myös monia tietoturvakysymyksiä – ulkoisten sidosryhmien kytkeminen suoraan liiketoimintasi sydämeen on aina riskialtista.

Lue lisää aiheesta toisessa blogissamme: ERP-järjestelmien käyttäminen liiketoiminnan digitalisointiin voi koitua kohtalokkaaksi virheeksi.

3. Modernit työkalut auttavat maksimoimaan ERP-järjestelmäsi potentiaalin

Vaikka ERP-järjestelmät eivät yksinään täytä nykypäivän B2B-liiketoiminnan digitalisoinnin vaatimuksia, niillä on edelleen erittäin keskeinen rooli useimpien yritysten IT-arkkitehtuurissa. Olennaista on tunnistaa alueet, joilla perinteiset järjestelmät kohtaavat rajansa ja hyödyntää modernimpia työkaluja aukkojen paikkaamiseen.

Kuten McKinseyn tuoreessa artikkelissa ”The ERP Platform Play” todetaan:

“Traditionally, companies have been focused on buying ERP solutions and managing the vendor and the system integrator to do the customizations. While this is still good enough for areas where one relies mostly on standard processes, it is not sufficient for areas where companies require something tailored to their needs.” (The ERP Platform Play, McKinsey 2023. Read the full article here.)

Pähkinänkuoressa – ERP-järjestelmillä on paikkansa ja niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti standardiprosessien toteutukseen, mutta heti kun siirrytään monimutkaisempiin ja räätälöintiä vaativiin kokonaisuuksiin, perinteiset työkalut kohtaavat nopeasti rajansa. Kaikkea ei voi eikä kannata rakentaa ERP-järjestelmän päälle.

Hyödyntämällä moderneja pilvialustoja, kuten Bluugon Tracking Cloudia, yritykset voivat maksimoida jo käytössään olevien järjestelmien potentiaalin omaksuen samalla ketterän ja liiketoimintalähtöisen lähestymistavan digitalisaatiohankkeidensa toteutukseen.

Lisää tietoa Tracking Cloudin ja ERP-järjestelmien suhteesta ja mahdollisuuksista löydät täältä.

Yhteenveto – älä anna ERP-järjestelmän sanella ensi vuoden budjettiasi

Monessa yrityksessä ERP-järjestelmät ovat toimineet kaiken IT-kehityksen peruskalliona vuosikymmenten ajan. Niiden rooli on vielä tänäkin päivänä erittäin keskeinen ja tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa. Samaan aikaan on tärkeää huomioida, että ERP-järjestelmien rooli IT-arkkitehtuurissa ei ole enää kasvussa – päinvastoin, niiden merkitys kokonaiskuvassa on kääntynyt jo laskuun.

Sen sijaan, että uusia ratkaisuja toteutetaan ERP-järjestelmiä käyttäen, yritysten tulisi alkaa systemaattisesti siirtämään toimintojaan moderneimmille alustoille taatakseen kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa – rakentaa ERP-järjestelmänsä viereen, ei sen päälle.

Jos yritykselläsi on suunnitteilla digitalisaationhankkeita vuodelle 2024 ja pohditte parasta lähestymistapaa niiden toteutukseen, tarjoamme käyttöönne yli 20 vuoden käytännön kokemuksemme lukuisilta toimialoilta. Sovitaan siis tapaaminen ja keskustellaan lisää tavoitteistanne ja parhaasta lähestymistavasta niiden saavuttamiseksi – varmistaen, että saatte vuoden 2024 budjetistanne täyden hyödyn irti!


Tracking Cloud® – hyperadaptiivinen pilvialusta liiketoiminnan digitalisaatioon

Tracking Cloud® on maailman ensimmäinen hyperadaptiivinen pilvialusta B2B-liiketoiminnan digitalisaatioon.

Alustamme sisältää kaiken tarvittavan keskeisten liiketoimintaprosessien digitalisointiin ja arvoketjusi mustien aukkojen täyttämiseen aidosti datavetoisella ja kauaskantoisella tavalla – ennenäkemättömän helposti, nopeasti ja tehokkaasti.

Tracking Cloudin käyttö ei rajoitu yhdellekään tietylle liiketoiminta-alueelle, toimialalle tai prosessille. Se tarjoaa monipuolisen valikoiman täysin mukautettavia ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä, joiden avulla voidaan digitalisoida käytännössä mikä tahansa liiketoimintaprosessi – täsmälleen tarpeidesi mukaisesti.

Yleisimmät käyttötapaukset liittyvät logistiikan, toimitusketjujen, jälkimarkkinointipalvelujen, hankinnan, tuotannon ja jäljitettävyyden prosessien digitalisoimiseen. Ratkaisumme yhdistävät elementtejä monilta eri liiketoiminta-alueilta tavoilla, joiden toteuttaminen perinteisillä IT-työkaluilla on äärimmäisen työlästä tai yksinkertaisesti mahdotonta.

Kirjoittaja

Bluugo

Your Partner in Digital Business

At Bluugo, we use our unique Tracking Cloud™ Platform to offer companies digital solutions for logistics, manufacturing, warehousing, VMI, asset tracking, and maintenance & field services – with the shortest time-to-value in the market!

Lue lisää:

By continuing to use our website, you consent to our Privacy Policy

Accept Cookies