Uusi Whitepaper: "The Critical Role of Traceability Standards in Modern Supply Chains"

Hidastavatko kankeat dashboard-työkalut liiketoimintaasi?

14/10/2020 by Jarno Lahtinen

Nykypäivän nopeasti kehittyvässä business-maailmassa, yritysten tarpeet seurata eri tunnuslukuja ja mittareita elävät jatkuvasti. Onkin elintärkeää, että myös käytössä olevat dashboard-työkalut tukisivat nopeita ja vaivattomia muutoksia. Lue miten voit välttää aiheen yleisimmät sudenkuopat päivittämällä vanhentuneet dashboard-työkalusi!

Dashboardit ovat keskeinen osa digitaalisia ratkaisuja

Useimmat digitaaliset ratkaisut hyödyntävät jonkinlaisia dashboardeja muodossa tai toisessa. Yksinkertaisesti selitettynä, dashboardit ovat työkaluja, jotka keräävät joko reaaliaikaista tai mennyttä dataa useista lähteistä ja visualisoivat sen helposti ymmärrettävään muotoon.

Vaikka kaikki digitaaliset ratkaisut pyörivät jonkinlaisen datan ympärillä, raakadata itsessään ei yleensä ole minkään arvoista. Datan visualisointi dashboardien avulla mahdollista suurien datamassojen omaksumisen yhdellä ruudun vilkaisulla ja auttaa ihmistä erottamaan poikkeavuuksia, ongelmakohtia ja prosessien pullonkauloja. Jos data on uusi öljy, dashboardit ovat uusia jalostamoja.

Etenkin viime vuosien aikana, myös tekoälyn ja koneoppimisen merkitys dashbordeille on ollut jatkuvassa nousussa. Uusien teknologioiden ja työkalujen avulla voidaan tuottaa entistä syvempiä analyyseja ja johtopäätöksiä, ainoastaan raakadatan visualisoinnin sijaan.

Screenshot_2020-10-07_at_13.02.24

Dashboard-työkalut mahdollistavat nopeiden johotpäätösten tekemisen suurista datamassoista.

Dashboardien yleisimmät haasteet

Dashboardit ovat loistavia työkaluja, mutta niiden parissa työskennellessä törmää usein myös monenlaisiin haasteisiin. Tyypillisesti haasteet liittyvät tavalla tai toisella dashboardien muokattavuuteen ja kustomointiin.

Jokaisella yrityksellä on omat uniikit tarpeensa ja samantyyppinen data ei ole arvokasta kaikille. Sama pätee myös yritysten sisäisiin käyttäjäryhmiin ja jopa yksittäisiin käyttäjiin näiden ryhmien sisällä. Yksinkertaisesti sanottuna – kaikkien käyttäjien ei tarvitse, he eivät halua, tai heillä ei ole valtuuksia nähdä tiettyjä mittareita tai tunnuslukuja.

Nykypäivän nopeasti kehittyvässä business-maailmassa, yritysten tarpeet ja prioriteetit tuppaavat myös muuttumaan jatkuvasti. Viime vuonna kriittiseksi mielletyt tunnusluvut eivät välttämättä ole niin keskeisiä tänä päivänä ja tilalle on saattanut nousta uusia kehityskohteita ja näitä kuvaavia keskeisiä mittareita. Onkin ensisijaisen tärkeää, että käytössä olevia dashboard-työkaluja voitaisiin muokata nopeasti ja pienellä työmäärällä. Ikävä kyllä, useissa tapauksissa tämä jää haaveen tasolle.

Useimmat dashboard-työkalut sisältävät joukon valmiiksi määriteltyjä mittareita ja mallinäkymiä. Ongelmat alkavat yleensä siinä vaiheessa, kun tarvitaan jotain tämän valikoiman ulkopuolelta – dashboardien muokkaaminen ja kustomoiminen voi osoittautua yllättävän monimutkaiseksi ja aikaa vieväksi prosessiksi.

Useissa tapauksissa, ainoa keino saada käyttöönsä kustomoituja ominaisuuksia tai näkymiä, on maksaa palveluntarjoajalle niiden rakentamisesta mittatilaustyönä. Tämänkaltaisen työn yleisillä tuntihinnoilla uusien ominaisuuksien hintalappu saattaa kohota nopeasti melko astronomisiin lukemiin. Lisäksi, vaikka yrityksesi kassa kestäisikin pitkästä tavarasta koodattujen mittatilausominaisuuksien kehittämisen, lopputulos ei siltikään välttämättä vastaa alkuperäistä visiotasi. Jotkin ohjelmistot ja alustat eivät yksinkertaisesti taivu haluttujen ominaisuuksien toteuttamiseen.

Tracking Cloudin dynaamiset dashboardit – Reaaliaikainen näkymä liiketoimintaasi missä ja milloin vain

Tracking Cloudin dynaamiset dashboardit avaavat reaaliaikaisen näkymän liiketoimintasi keskeisiin tunnuslukuihin ja mittareihin. Ne on suunniteltu todella helppokäyttöisiksi ja vapaasti muokattaviksi – voit kerätä dataa käytännössä mistä tahansa lähteestä ja visualisoida sen juuri sellaisessa muodossa, kun haluat.

Tracking Cloudin käyttäjät voivat rakentaa itselleen kustomoidun dashboard-näkymän haluamillaan mittareilla (käyttöoikeuksiensa puitteissa), tai käyttää ennalta määriteltyjä, tietyille käyttäjäryhmille suunniteltuja mallinäkymiä. Käyttöoikeuksien ja käyttäjäryhmien helppo hallinta mahdollistaa kaikkien sidosryhmien (työntekijät, asiakkaat, asiakkaiden asiakkaat, alihankkijat, toimittajat, etc.) kytkemisen saman alustan alle ja arvokkaan tiedon jakamisen reaaliajassa yli yritysrajojen.

Valitse datalähteesi vapaasti

Tracking Cloudin dynaamiset dashboardit voidaan kytkeä mihin tahansa datalähteeseen eli Data Provideriin. Datalähteitä voivat olla esimerkiksi käytössäsi olevat taustajärjestelmät kuten ERP:t, CRM:t ja PLC:t, tai IoT-verkkoon kytketyt sensorit. Kerätty data voi olla vaikkapa aikaleimoja, tilauksien statuksia, lämpötiloja, ilmankosteutta tai GPS-sijaintiin ja geoaitoihin perustuvia transaktioita. Tracking Cloudin avulla voit seurata käytännössä mitä tahansa. Lue lisää blogissamme: Dataan pohjautuvaa päätöksentekoa Tracking Cloudilla.

Huippuluokan käytettävyys ja muokattavuus

Korkeatasoinen käytettävyys ja vapaa muokattavuus ovat Tracking Cloudin dynaamisten dashboardien kulmakiviä. Jokainen käyttäjä voi muokata henkilökohtaisia näkymiään mieleiseensä muotoon heille asetettujen käyttöoikeuksien puitteissa. Vaihtoehtoisesti, käyttäjät voivat valita näkymänsä myös eri käyttäjäryhmille valmiiksi määritellyistä mallinäkymistä (esim. huolto, myynti tai tuotanto).

Voit lisätä, poistaa, suurentaa, pienentää tai uudelleenjärjestää näkymiesi mittareita käden käänteessä ja varmistaa näin, että sinulle tärkeät tiedot ovat aina saatavilla yhdellä ruudun vilkaisulla. Voit muokata myös mittariesi datan visualisointia helposti esimerkiksi pylväsdiagrammista piirakkaan.

Kaikkia mittarinäkymiä voidaan tallentaa ja viedä ulos JPG- tai SVG-formaatissa.

Yhdistä kaikki sidosryhmäsi ja jaa dataa yli yritysrajojen

Tracking Cloud™ on multitenanttinen alusta – voit kytkeä mukaan kaikki sidosryhmäsi ja jakaa arvokasta tietoa reaaliajassa yli yritysrajojen dynaamisten dashboardien välityksellä.

Eri sidosryhmien käyttöoikeuksien hallinta onnistuu helposti luomalla jokaiselle oma käyttöoikeusryhmänsä, kuten asiakkaat, alihankkijat tai huolto. Näin varmistetaan helposti, että kukin taho näkee vain heille olennaiset mittarit ja tunnusluvut.

Emme veloita käyttäjäkohtaisista lisensseistä, joten voit vapaasti kytkeä mukaan kaikki sidosryhmäsi. Joillain asiakkaillamme on vain muutamia käyttäjiä ja toisilla taas tuhansia – mikä ikinä palvelee liiketoimintaasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Reaaliaikainen näkyvyys kaikilla laitteilla

Tracking Cloudin dynaamiset dashboardit toimivat kaikilla laitteilla – pöytäkoneella, läppärillä, tabletilla tai älypuhelimella. Voit tarkastella liiketoimintasi keskeisiä tunnuslukuja ja mittareita milloin tahansa, olitpa sitten toimistolla, tien päällä tai vaikka kotisohvalla.

tc-dynamic-dashboards-all-devices

Valmiina näkemään Tracking Cloudin tositoimissa?

Kerromme mielellämme lisää dynaamisista dashboard-työkaluistamme ja muista Tracking Cloud™ -tuotteidemme ominaisuuksista. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan miten yrityksenne voisi parhaiten hyötyä ratkaisuistamme!

Voit tutustua käyttövalmiisiin Tracking Cloud™ -ratkaisupaketteihimme myös tuotesivullamme.

Jarno Lahtinen

Software Developer

jarno.lahtinen@bluugo.fi

Kirjoittaja

Jarno Lahtinen

Software Developer

Lue lisää:

By continuing to use our website, you consent to our Privacy Policy

Accept Cookies