Uusi Whitepaper: "The Critical Role of Traceability Standards in Modern Supply Chains"

Lisää tehokkuutta kunnossapidon & kenttähuollon hallintaan

30/04/2019 by Jarkko Puustinen

Kunnossapidon & Kenttähuollon palvelujen hallintaan on tarjolla lukuisia erilaisia järjestelmiä – miten varmistaa oikean ratkaisun valinta?

Lisää tehokkuutta kunnossapidon & kenttähuollon hallintaan

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään kunnossapitopalvelujen työajan ja resurssien käyttöä tai pyytänyt itse asentajaa jakamaan omia näkemyksiään kenttähuollon ratkaisuista ja niiden toimivuudesta? Tiedätkö, miten kenttähenkilöstösi työaika todellisuudessa jakautuu nykyään? Mikäli et, suosittelen lämpimästi ottamaan selvää – parhaat vastaukset saat yleensä ruohonjuuritasolta.

ERP – Kaksiteräinen miekka?

2000- ja 2010-luvun aikana useimmat yritykset ovat ottaneet käyttöönsä toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) ja tuoneet tätä kautta kunnossapitopalveluiden työvälineet suoraan asentajien käyttöön. Oikeanlaisella järjestelmällä ja sen tehokkaalla käytöllä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia ja parantaa liiketoiminnan tehokkuutta huomattavasti, mutta useissa tapauksissa nämä edut jäävät kuitenkin saavuttamatta ja vaikutus voi olla jopa negatiivinen. Käytössä olevat toiminnanohjausjärjestelmät eivät usein ole tarpeeksi joustavia tukemaan päivittäisiä liiketoiminnan prosesseja, joka johtaa tilanteeseen, jossa moni työntekijä joutuu uhraamaan työaikaansa järjestelmien ylläpitämiseen ja hienosäätämiseen.

Hyvä esimerkki tästä on tilanne, jossa kentällä työskentelevä asentaja kirjaa toiminnanohjausjärjestelmään häiriö- tai vikailmoituksen. Työaikaa palaa järjestelmän avaamiseen, sisäänkirjautumiseen, ohjeisiin tutustumiseen ja lopulta ilmoituksen luomiseen. Kun alkuperäinen tosite on luotu järjestelmään, useampi henkilö käyttää aikaa sen ylläpitämiseen ja statuksen päivittämiseen työn edetessä. Usein asentajien täytyy myös ottaa kantaa taloushallinnon asioihin, kuten tili- ja kustannuspaikan tietoihin tunti- ja varaosakirjauksia tehdessään. Toiminnanohjausjärjestelmään kytketyn linja- ja häiriönseurantajärjestelmän tarkoituksena on toimia kenttähenkilöstön tukena ja helpottaa heidän työtään, mutta vaikeakäyttöiset ja monimutkaiset järjestelmät kääntävät liian usein vaikutuksen täysin päinvastaiseksi.

Raportoinnin & Ylläpidon haasteet

Yksi suuri epäkohta, johon olen vuosien varrella kiinnittänyt huomiota, on epäjärjestelmällinen töiden raportointi toiminnanohjausjärjestelmiin. Olen työurani aikana vetänyt lukuisia asentajakoulutuksia, joissa täsmällisen työn raportoinnin merkitystä on korostettu. Asentajatasolla työtunnit ovat sidoksissa tehtyihin töihin ja tätä kautta aiheuttivat merkittävää poikkeamaa todellisten korjaustyötuntien osalta. Useassa tapauksessa asentaja saattaa kirjata vika- tai häiriöilmoitukselle 1,5 tuntia 15 minuutin sijasta, jotta saisi päivän työtunnit raportoitua palkanlaskentaan. Lisäksi, järjestelmien perustietojen, kuten laitehierarkian, suunniteltujen huoltojen ja varaosavaraston tietojen ylläpitoon kuluu helposti suuri määrä työtunteja usealta henkilöltä. Etenkin uusien investointien myötä ylläpitoon kulutettu työmäärä kertaantuu nopeasti. Voisi luulla, että teknologian ja ohjelmistojen kehityksen myötä nämä 2000-luvun alun ongelmat olisi jo jätetty historiaan, mutta ikävä kyllä useassa tapauksessa näin ei ole tapahtunut.

Meri on täynnä kalaa – kuinka löytää juuri oikea ratkaisu?

Oikeanlaisen ohjelmiston valinta yritykselle ei yleensä ole helppoa – tarjolla on lukuisia vaihtoehtoja ja jokainen toimittaja lupaa kilpaa ratkaisunsa olevan helppokäyttöinen ja muokattavissa yrityksen tarpeisiin. miten siis varmistaa, että teet oikean valinnan ja saat käyttöösi tarvitsemasi työkalut? Vielä 10 vuotta sitten teknologia saattoi rajoittaa tietyntyyppisten ratkaisujen potentiaalia, mutta nykypäivänä kyse ei usein miten ole siitä. Haasteena on ennemminkin löytää juuri sinun yrityksesi toimintaa tukevat työkalut ja ratkaisut, jotka tuottavat konkreettisia, mitattavia tuloksia ja helpottavat liiketoiminnan jokapäiväisiä prosesseja ilman turhaa järjestelmien kanssa painimista tai kuukausien tuotekehitysprojekteja. Näiden ratkaisujen löytämisestä Bluugon asiantuntijoilla on kymmenien vuosien kokemus. Tiedämme kokemuksesta, minkä tyyppiset ratkaisut toimivat millekin yritykselle ja millä työkaluilla saavutetaan nopeasti tuloksia – ymmärryksemme kattaa sekä liiketoiminnan että teknologian näkökulman.

Uniikki Tracking Cloud™ -alustamme sisältää valmiina kaikki tarvittavat työkalut, teknologiat ja rajapinnat, joita tarvitset tehokkaiden kenttähuollon ja kunnossapidon prosessien toteuttamiseen ja raportointiin – ja halutessasi myös paljon muuta. Tracking Cloudin™ käyttöliittymä on luotu helppokäyttöiseksi ja on kustomoitavissa yrityksesi brändin mukaiseksi. Voit siis olla varma, että erotut kilpailijoistasi! Kuluttajatasoisella käyttöliittymällä jaat myös helposti tietoa eri sidosryhmien välillä ja pidät kaikki osapuolet tilanteen tasalla kytkemällä mukaan työntekijät, alihankkijat sekä asiakkaat – lisätty läpinäkyvyys tehostaa liiketoimintaasi ja sitouttaa asiakkaita entistä paremmin.

Ensi kerralla, kun istut neuvottelupöydässä kuuntelemassa uuden potentiaalisen ohjelmiston myyntipuhetta, kysy pystyykö ratkaisulla raportoimaan tapahtumia kuudella klikkauksella sisältäen kirjautumisen järjestelmään, laitteen valinnan, tuntikirjauksen, varaosaoton ja viivakoodituksen? Ja lisäyksenä, jopa ilman verkkoyhteyttä, pelkällä kuukausimaksulla ilman erillisiä käyttäjälisenssejä? Kun saat kieltävän vastauksen, juo kahvisi loppuun, tartu puhelimeen ja soita meille – kerromme mielellämme lisää ratkaisuistamme. Palvelumme käyttöönotto on helppoa ja nopeaa – saat Tracking Cloudin™ käyttöösi jopa muutamassa päivässä.

Voit myös lukea lisää huollon ja kunnossapidon ratkaisuistamme tuotesivuiltamme.

Jarkko Puustinen

COB, Co-Founder

+358 44 364 5044 jarkko.puustinen@bluugo.fi

Kirjoittaja

Jarkko Puustinen

COB, Co-Founder

Seasoned business digitalization and ERP professional with 25 years of hands-on experience and industry knowledge in various business areas such as aftermarket services, logistics, warehouse processes and production.

Lue lisää:

By continuing to use our website, you consent to our Privacy Policy

Accept Cookies