Uusi Whitepaper: "The Critical Role of Traceability Standards in Modern Supply Chains"

Miksi digitaalinen kalustonseuranta ei itsessään riitä lisäarvon tuottamiseen?

16/12/2020 by Bluugo

Bluugon Tracking Cloud® tarjoaa yrityksille nopean, helpon ja matalariskisen tavan ottaa käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja kalustonseurantaan ja -hallintaan. Digitaalinen alustamme sisältää valmiina kaikki digitaalisen käyttöomaisuudenhallinnan keskeiset toiminnallisuudet, tukee laajaa joukkoa tunnistusteknologioita ja tarjoaa modernit API-rajapinnat olemassa oleviin järjestelmiin. Kehittämämme OCR-tunnistustyökalun avulla voit tunnistaa assettejasi suoraan sarjanumeroista tai laitekilvistä konenäön avulla ilman tarvetta retrofitatuille tunnistetägeille.

Digitaalinen kalustonseuranta ei itsessään riitä lisäarvon tuottamiseen

Kalustonseuranta on yksi yleisimmistä aiheista, joka aiheuttaa jatkuvaa päänsärkyä esimerkiksi rakennusalan toimijoille.

Useimmat yritykset ovat jo siirtyneet pois ruutuvihkoista ja Excel-taulukoista, ja ottaneet käyttöön erilaisia ohjelmistoja kalustonsa seurantaan ja hallintaan, mutta useassa tapauksessa varsin huonolla menetyksellä.

Ruutuvihkojen ja Excel-taulukoiden korvaaminen digitaalisilla työkaluilla on askel oikeaan suuntaan, mutta pelkkä kaluston seuraaminen digitaalisessa muodossa ei yleensä riitä – tuottaakseen aitoa lisäarvoa, sen tulee olla saumaton osa yrityksen arvoketjua.

Tiedonkeruun on oltava kustannustehokasta ja siihen käytettyjen työkalujen nopeita ja intuitiivisia. Kerätyn datan tulee kulkea automaattisesti kaikille sidosryhmille – reaaliajassa ja myös yli yritysrajojen. Käytössä olevien ratkaisujen tulee tukea moderneja tunnistustekniikoita sekä digitaalisten lisäpalveluja tarjoamista. Perinteisten ERP-järjestelmien päälle rakennetut kankeat ratkaisut eivät tähän pysty, eivätkä myöskään yksinkertaiset kalustonhallinta-applikaatiot, jotka jäävät ominaisuuksiltaan usein digitaalisen ruutuvihon tasolle.

Tehokkaan ratkaisun luomiseen tarvitaan vahvaa asiantuntemusta sekä liiketoiminnasta että teknologiasta ja B2B-käyttöön suunniteltu ohjelmisto, joka mahdollistaa saumattoman tiedonjaon kaikille sidosryhmille. Löydätte kaiken tämä Bluugolta.

Tracking Cloud® – Digitaalinen alusta älykkääseen kalustonseurantaan

Tracking Cloud® tarjoaa yrityksille nopean, helpon ja matalariskisen tavan ottaa käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja kalustonseurantaan ja -hallintaan. Palkittu tuotteemme sisältää valmiiksi kaikki digitaalisen kalustonseurannan ja -hallinnan keskeiset ominaisuudet, työkalut, vapaasti muokattavat transaktiot sekä helppokäyttöisen käyttöliittymän.


Tracking Cloud® tukee kaikkia moderneja tunnistusteknologioita, kuten RFID, NFC, QR, Konenäkö (OCR) ja geoaitaus. Kullakin teknologialla on omat vahvuutensa ja useimmissa käyttötapauksissa parhaat tulokset saavutetaankin yhdistämällä useita eri tunnistusteknologioita. Asiantuntijamme valitsevat soveltuvimmat teknologiat ja tunnisteet tapauskohtaisesti vuosikymmenten käytännön kokemuksella.

Lataa tästä ilmaiseksi uusin whitepaperimme: "9 things to consider when choosing identification technologies"

Seurattavan kaluston tietoja voidaan kerätä joko reaaliajassa tai passiivisesti, käyttökohteen ja vaaditun seurannan tarkkuuden mukaan. Useimmissa tapauksissa passiivinen seuranta riittää, mutta joissain tapauksissa, esimerkiksi erityisen arvokkaiden seurantakohteiden kohdalla, reaaliaikainen seuranta voi olla perusteltua (esimerkiksi ajoneuvon GPS-seuranta kartalla).

tc-map-view

OCR tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon tunnistetägeille

Bluugon itse kehittämän, konenäköön perustuvan OCR (Optical Character Recognition) -työkalumme avulla kalustonseurantaa voidaan toteuttaa ilman lainkaan tarvetta kalustoon retrofitattaville tunnisteille. Toisin kuin muut markkinoilla olevat OCR-työkalut, Bluugon ratkaisu ei lähetä kuvadataa prosessoitavaksi ulkoisille toimijoille, kuten Googlen tai Microsoftin pilveen.

Tunnistus tapahtuu silmänräpäyksessä ja siinä voidaan hyödyntää mitä tahansa kalustossa olevaa numero-, kirjain-, tai merkkiyhdistelmää, kuten laitekilpeä, kontin sarjanumeroa tai ajoneuvon rekisterikilpeä. Luenta voidaan suorittaa sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti.


Työkalumme hyödyntämien regex-syntaxien avulla voidaan määrittää tarkasti, millaista merkkiyhdistelmää kustakin assetista etsitään. Näin varmistetaan, että useita merkkijonoja sisältävistä asseteista tunnistetaan vain tietty olennainen osa, kuten sarjanumero. Esimerkiksi rahtikontin kyljestä voidaan etsiä vaikkapa 7 numerosta ja yhdestä kirjaimesta koostuva merkkijonoa, joka alkaa numerolla 1. Syntaxien muokkaaminen tapahtuu muutamassa sekunnissa eikä vaadi teknistä osaamista.

Assettien tunnistus ilman erillisiä tunnistetägejä tai -tarroja on nopeaa ja ennen kaikkea kustannustehokasta. Se mahdollistaa uusien ratkaisujen pilotoimisen ja nopean käyttöönoton hyvin pienellä investoinnilla ja riskillä.

Kalustonseurannassa hyödynnettäviä tunnistusteknologioita ja toimintaperiaatteita voidaan käyttää myös esimerkiksi raaka-aineiden tai rakennustarvikkeiden materiaalivirtojen seurantaan. Lue lisää toisessa blogissamme:

Automatisoi materiaalivirtojesi kriittiset vaiheet

Jaa olennainen tieto kaikille sidosryhmillesi – ilman kalliita käyttäjälisenssejä

Tracking Cloud® on suunniteltu alusta asti yritysten väliseen toimintaan. Voit kytkeä mukaan kaikki sidosryhmäsi ilman erillisiä lisenssimaksuja – työntekijät, alihankkijat, asiakkaat, asiakkaiden asiakkaat, kuljetusliikkeet, huollon, etc.

Saumaton, reaaliaikainen tiedonjako parantaa läpinäkyvyyttä koko arvoketjussasi. Voit luoda täysin uusia ansaintamalleja sitouttaa asiakkaitasi tarjoamalla heille saumattomia digitaalisia lisäpalveluja.

Haasta meidät!

Onko yritykselläsi kalustoseurantaan liittyvä haaste tai ongelma?

Tarjoamme käyttöösi asiantuntijoidemme vuosikymmenten kokemuksen!

Jätä yhteystietosi ja kuvaile lyhyesti mistä haluaisit keskustella – asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Jätä yhteystiedot

Kirjoittaja

Bluugo

Your Partner in Digital Business

At Bluugo, we use our unique Tracking Cloud™ Platform to offer companies digital solutions for logistics, manufacturing, warehousing, VMI, asset tracking, and maintenance & field services – with the shortest time-to-value in the market!

Lue lisää:

By continuing to use our website, you consent to our Privacy Policy

Accept Cookies