Uusi Whitepaper: "The Critical Role of Traceability Standards in Modern Supply Chains"

Offline-kyvykkyys mahdollistaa liiketoiminnan digitalisaation huonoillakin datayhteyksillä

24/03/2021 by Bluugo

Yhä useampi yritys rakentaa nykyään liiketoimintansa ydinprosesseja digitaalisten alustojen päälle ja datan saumattomasta keräämisestä ja jakamisesta tilanteessa kuin tilanteessa on tullut monelle elinehto. Tämän toteuttaminen vaatii lähes poikkeuksetta vakaita ja nopeita internet-yhteyksiä – vai vaatiiko sittenkään?

Digitaalinen liiketoiminta vaatii toimiakseen vakaan internet-yhteyden – vai vaatiiko?

Liiketoiminnan kiihtyvällä vauhdilla etenevä digitalisaatio vaikuttaa yritysten toimintaan ympäri maailmaa ja uusia innovatiivisia ratkaisuja kehitetään kovaa vauhtia tälläkin hetkellä. Silti, on olemassa vielä monia haasteita, jotka hidastavat digitalisaatioprosessia ja saattavat estää uusien ratkaisujen tehokkaan käytön. Yksi yleisimmistä ongelmista on huonot ja epävakaat internet-yhteydet.

Kuluttajan näkökulmasta, epävakaa internet-yhteys saattaa koetella hermoja ja tehdä joidenkin asioiden hoitamisesta hieman hankalampaa, mutta yrityksille seuraukset voivat olla huomattavasti vakavammat. Yhä useampi yritys rakentaa nykyään liiketoimintansa ydinprosesseja digitaalisten alustojen päälle ja datan saumattomasta keräämisestä ja jakamisesta tilanteessa kuin tilanteessa on tullut monelle elinehto. Tämä toteuttamiseen tarvitaan useimmissa tapauksissa toimivaa ja vakaata internet-yhteyttä.

Mitä huonoista yhteyksistä seuraa?

Yleensä ei mitään hyvää – viivästyksiä, epätietoisuutta, tarpeettomia puheluita ja sähköposteja, asiakkaiden tyytymättömyyttä, taloudellisia menetyksiä, jne.

Pahimmillaan, yrityksen koko liiketoiminta saattaa pysähtyä paikoilleen yhteyksien ollessa alhaalla.

Epävakaiden internet-yhteyksien aiheuttamia haittoja voidaan onneksi välttää ja ennakoida, kun käytössä on oikeat työkalut.

Offline-kyvykkyys pitää liiketoimintasi käynnissä myös ilman internet-yhteyttä

Bluugon oma digitaalinen alusta Tracking Cloud® sisältää laajat offline-kyvykkyydet sisäänrakennettuna ominaisuutena. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että voit käyttää Tracking Cloud® -ratkaisujamme myös tilanteissa, joissa internet-yhteyttä ei ole sillä hetkellä saatavilla. Kun yhteys saadaan jälleen muodostettua, kaikki päivitetyt tiedot synkronoituvat automaattisesti.

Offline-kyvykkyys tarjoaa yrityksille lisäsuojaa liiketoimintasi tärkeille prosesseille ja mahdollistaa älykkäiden ratkaisujen käytön myös käyttökohteissa, joissa internet-yhteydet ovat heikkoja, niitä ei ole saatavilla lainkaan tai niiden saatavuutta on tarkoituksella rajattu. Alla on listattuna muutamia esimerkkejä internet-yhteyksien kannalta haastavista käyttöympäristöistä, joissa Tracking Cloud® -ratkaisujamme käytetään:

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset ovat käyttöympäristö, jossa turvallisuusvaatimukset ovat hyvin korkealla tasolla ilmeisistä syistä. Tietyissä osissa näistä laitoksista, kaikki langattomat internet-yhteydet on tarkoituksella estetty mahdollisten turvallisuusuhkien estämiseksi. Tracking Cloudin offline-kyvykkyyksien ansiosta, laitosten teknikot voivat jatkaa palvelun käyttöä normaalisti myös korkean turvaluokituksen alueilla. Kun teknikko poistuu tällaiselta alueelta ja internet-yhteys voidaan taas muodostaa, tai hänen kytkiessään laitteensa kiinteällä yhteydellä varustettuun telakkaan, kaikki päivitetty data synkronoituu automaattisesti.

Maanalaiset kaivokset

Kaivokset ja muut maan alla sijaitsevat kohteet ovat tyypillisesti erittäin haastavia käyttöympäristöjä digitaalisille ratkaisuille, sillä kivi ja maa-aines estävät langattomien yhteyksien muodostamisen jo hyvin ohuenakin kerroksena. Samantyyppisiin ongelmiin voidaan törmätä myös etenkin suurien rakennusten sisällä. Tracking Cloudin avulla tämänkaltaisissa olosuhteissa työskentelevien henkilöiden ei tarvitse huolehtia internet-yhteyden katkeamisesta heidän siirtyessään maan alle tai rakennuksen sisälle. He voivat käyttää palvelua ja kirjata tapahtumia sekä transaktioita normaalisti senhetkisestä olinpaikastaan riippumatta. Poistuessaan rakennuksesta tai palatessaan maan pinnalle, Tracking Cloud® synkronoi kaiken päivitetyn datan automaattisesti välittömästi, kun internet-yhteys on saatu muodostettua uudelleen.

Huolto- ja kunnossapitopalvelut

Mobiilidatayhteyksien saatavuudessa ja nopeuksissa on suuria eroja eri maiden ja alueiden välillä. Vaikka mobiiliverkon kattavuus on nykyään melko hyvä useimmissa Euroopan maissa, on yhä paljon alueita, joissa yhteydet ovat epävakaita tai niitä ei ole lainkaan saatavilla. Huolto- ja kunnossapitopalveluita tarjoavalle yritykselle, joka käyttää digitaalisia ratkaisuja päivittäisten prosessiensa pyörittämiseen ja kattaa tuhansia kohteita syrjäisissä paikoissa, tämä voi aiheuttaa suuria haasteita. Ei kuitenkaan Tracking Cloudin kanssa. Palvelumme offline-kyvykkyyksien ansiosta, sillä ei ole niinkään väliä sijaitseeko huoltokohde kaupungin ydinkeskustassa vai keskellä ei mitään – teknikot voivat käyttää palvelua yhtä lailla sijainnista ja datayhteyksien laadusta riippumatta. Kun internet-yhteys saadaan jälleen muodostettua, päivitetyt tiedot synkronoituvat automaattisesti.

huolto-ja-kunnossapito-blogikuva_4mylAnI

Tracking Cloudin offline-kyvykkyydet mahdollistavat ratkaisujemme käytön myös erittäin haastavissa käyttöympäristöissä.

Esimerkki käyttötapaus

  1. Kenttähuoltopalveluita tarjoavassa yrityksessä työskentelevä teknikko lähetetään huoltokeikalle syrjäisessä paikassa sijaitsevaan kohteeseen.
  2. Teknikko saapuu perille huoltokohteeseen, joka sijaitsee keskellä ei mitään kaukana lähimmästä kaupungista – mobiilidatayhteyttä ei pystytä muodostamaan lainkaan.
  3. Teknikko suorittaa tarvittavat huoltotoimenpiteet ja kirjaa kuluneet työtunnit sekä käytetyt varaosat Trackin Cloudiin älypuhelimellaan – offline-kyvykkyyden ansiosta, transaktioiden kirjaaminen onnistuu normaalisti myös ilman datayhteyttä.
  4. Teknikko poistuu huoltokohteesta. Kun hän saapuu alueelle, jossa mobiilidatayhteys saadaan taas muodostettua, kaikki Tracking Cloudiin päivitetyt tiedot synkronoituvat automaattisesti ja asiakkaalle lähtee automaattisesti lasku tehdystä huoltotyöstä.

Offline-kyvykkyyden hyödyt

  • Vältä turhaa seisakkia ja huonoista datayhteyksistä johtuvia katkoja työssä
  • Kaikki olennainen tieto pysyy yhdessä paikassa – ei tarvetta ruutuvihkoille ja Excel-taulukoille yhteyksien ollessa alhaalla
  • Mahdollistaa ratkaisujen käytön syrjäisissä paikoissa ja muissa haastavissa käyttöympäristöissä

Haluatko kuulla lisää?

Voisiko sinun yrityksesi hyötyä offline-kyvykkyydellä varustetuista digitaalisista ratkaisuista? Ota meihin yhteyttä, niin selvitetään yhdessä, miten Tracking Cloud® voi ratkaista liiketoimintasi haasteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Kirjoittaja

Bluugo

Your Partner in Digital Business

At Bluugo, we use our unique Tracking Cloud™ Platform to offer companies digital solutions for logistics, manufacturing, warehousing, VMI, asset tracking, and maintenance & field services – with the shortest time-to-value in the market!

Lue lisää:

By continuing to use our website, you consent to our Privacy Policy

Accept Cookies