Uusi Whitepaper: "The Critical Role of Traceability Standards in Modern Supply Chains"

Referenssi: Europress – Älykästä kunnossapitoa & kenttähuoltoa

24/01/2019 by Bluugo

Bluugon Tracking Cloud™ kytkee Europressin kunnossapidon ja kenttähuollon prosessit yhdelle alustalle, mahdollistaen saumattoman tiedonjaon ja päivittäisten prosessien automatisoinnin.

Kokonaisvaltaisia ratkaisuja jätehuoltoon ja kierrätykseen yli 40 vuoden kokemuksella

Europress on Pohjois-Euroopan johtava jätepuristimien ja -paalaimien valmistaja, joka tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia ratkaisuja jätehuoltoon ja kierrätykseen yli 40 vuoden kokemuksella. Suomessa vuonna 1977 perustetun yrityksen ratkaisuissa näkyy vahvasti suomalainen Cleantech-osaaminen ja uusimman älytekniikan hyödyntäminen jätehuollon kehittämisessä ja tehostamisessa. Europress toimii tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Venäjällä.

Kunnossapito- ja huoltopalvelut ovat olennainen osa Europressin liiketoimintaa. Pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen tehokkaita, kokonaisvaltaisia ratkaisuja jätehuoltoon ja kierrätykseen, kunnossapidon ja huollon prosessien tulee toimia saumattomasti. Näiden prosessien toteutukseen liittyy perinteisesti monia haasteita, kuten työmäärien vaikea ennustettavuus, jatkuvan työtehokkuuden säilyttäminen, asiakkaiden, työnjohdon ja kenttähenkilöstön välisen viestinnän ja tiedonjaon tehottomuus, prosessien vaikea seurattavuus sekä selkeän, reaaliaikaisen kokonaiskuvan puuttuminen.

Ratkaisu

  • Kokonaisvaltainen ratkaisu Europressin kunnossapidon ja kenttähuollon prosessien hallintaan
  • Ratkaisu kytkee yhteen eri sidosryhmät, huoltokohteet, käyttöomaisuuden ja tietojärjestelmät, mahdollistaen saumattoman tiedonvälityksen ja manuaalisten prosessien automatisoinnin

Tulokset

  • Kustannussäästöjä prosessien automaatiolla
  • Kenttähenkilöstön noussut tehokkuus
  • Sitoutuneet asiakkaat
  • Helppo reaaliaikainen tiedonjako
  • Huoltotilausten tehokas delegointi

Selkeä kokonaiskuva huollon ja kunnossapidon prosesseista Tracking Cloudilla

Tracking Cloud™ kytkee Europressin kunnossapidon ja kenttähuollon prosessit yhdelle alustalle, luoden prosessien eri vaiheista selkeän ja helposti hallittavan kokonaiskuvan.

Se kytkee yhteen eri sidosryhmät, huoltokohteet, käyttöomaisuuden ja tietojärjestelmät, mahdollistaen saumattoman tiedonvälityksen ja manuaalisten prosessien automatisoinnin.

Kun asiakas ilmoittaa kunnossapito- tai huoltotoimenpiteen tarpeesta, työnjohto näkee Tracking Cloudista välittömästi mikä laite on kyseessä, minkä alueen kenttähenkilöstölle työ delegoidaan ja millä aikataululla työ voidaan suorittaa. Kenttähenkilöstö näkee välittömästi Tracking Cloudista heille määritetyt työtehtävät ja niihin liittyvät olennaiset tiedot, kuten kohteen sijainnin, kyseessä olevan laitteen, toimenpiteen kuvauksen ja asiakkaan yhteyshenkilön tiedot.

Kun työtehtävä on suoritettu, asentaja kirjaa siihen liittyvät tiedot suoraan Tracking Cloudiin, joka lähettää automaattisesti laskutustiedot Europressin taustajärjestelmiin. Offline-kyvykkyyden ansiosta, Tracking Cloud™ toimii myös ilman verkkoyhteyttä – tiedot päivittyvät automaattisesti, kun verkkoyhteys on jälleen saatavilla.

Selkeä, helposti hallittava kokonaiskuva, asiakastöiden systemaattinen seuranta ja sujuva tiedonjako eri osapuolien välillä mahdollistavat Europressin liiketoimintaprosessien jatkuvan optimoinnin sekä entistä paremman ja läpinäkyvämmän palvelun tarjoamisen asiakkaille. Korkealaatuinen, läpinäkyvä palvelu sitouttaa Europressin asiakkaita entistä paremmin, luoden vahvan perustan pitkille asiakassuhteille. Optimoidut prosessit ja resurssien tehokas käyttö nostavat koko liiketoiminnan kannattavuutta.

Kirjoittaja

Bluugo

Your Partner in Digital Business

At Bluugo, we use our unique Tracking Cloud™ Platform to offer companies digital solutions for logistics, manufacturing, warehousing, VMI, asset tracking, and maintenance & field services – with the shortest time-to-value in the market!

Lue lisää:

By continuing to use our website, you consent to our Privacy Policy

Accept Cookies