Uusi Whitepaper: "The Critical Role of Traceability Standards in Modern Supply Chains"

Referenssi: Valtasiirto – Tehokasta & läpinäkyvää lastauspalvelua

25/01/2019 by Bluugo

Bluugon Tracking Cloud™ -alustalle toteutettu digitaalinen tilausjärjestelmä kytkee uusimman teknologian, laitteet ja ohjelmistot kokonaisvaltaiseksi palvelupaketiksi ja luo Valtasiirron teollisuuspuistologistiikan prosessien ympärille digitaalisen kuoren.

Luotettavia logistiikkapalveluja maailman johtaville teollisuusyrityksille

Valtasiirto on suomalainen teollisuuden sisä- ja ulkologistiikan palveluihin erikoistunut yritys, joka kehittää kokonaisvaltaisia logistiikkaratkaisuja yhdessä asiakasyritystensä kanssa.

Valtasiirron palveluihin kuuluvat ulkoiset ja sisäiset siirrot ja kuljetukset, ulkoalueiden hoitopalvelut, korjaamo- ja huoltopalvelut, trukki- ja konepalvelut sekä maanrakennus. Yrityksen tavoitteena on tuottaa asiakkaiden tuotantoon integroitavia palveluita sekä toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Valtasiirto työllistää n. 140 henkilöä ja käsittelee vuosittain yli miljoona tonnia raaka-aineita.

Ratkaisu

  • Digitaalinen tilausjärjestelmä, joka kytkee uusimman teknologian, laitteet ja ohjelmistot kokonaisvaltaiseksi palvelupaketiksi ja luo perinteisten teollisuuspuistologistiikan prosessien päälle ”digitaalisen kuoren”
  • Ratkaisun avulla kolmannen osapuolen kuljetusliikkeet voivat itsenäisesti varata lastausaikoja suoraan Tracking Cloudin välityksellä. Kaikki olennainen tieto jaetaan sidosryhmien välillä reaaliajassa, joka mahdollistaa lastausaikojen tehokkaan suunnittelun, ruuhkapiikkeihin varautumisen ja kuljetusten reaaliaikaisen seurannan

Tulokset

  • Reaaliaikainen kuljetusten seuranta
  • Vähentyneet viivästykset kuljetuksissa
  • Ruuhkapiikkien ennakointi ja niihin varautuminen
  • Reaaliaikainen tiedonjako
  • Pienentyneet odotusajat lastauksille

Tehokasta & läpinäkyvää lastauspalvelua Bluugon Tracking Cloudilla

Yhteistyö Bluugon kanssa sai alkunsa Valtasiirron halusta toteuttaa Porin Kupariteollisuuspuiston lastauspalvelujaan entistä tehokkaammin ja läpinäkyvämmin. Kyseisellä alueella toimii monia tuotantoyksikköjä, joiden tuotteita Valtasiirto lastaa lähteviin ajoneuvoihin aamusta iltaan viitenä päivänä viikossa. Uutta toimintaa lähdettiin kehittämään asiakaslähtöisesti.

”Lastauspalvelu on tärkeä lisä palvelutarjontaamme ja käytössämme olevien resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Halusimme tehdä lastaustoiminnasta entistä avoimempaa ja läpinäkyvämpää – Bluugon Tracking Cloudilla toteutettu sähköinen tilausjärjestelmä oli yksi askel siihen suuntaan”, toteaa Valtasiirron Toimitusjohtaja Ville Saari.

Bluugon kehittämä digitaalinen tilausjärjestelmä kytkee uusimman teknologian, laitteet ja ohjelmistot valmiiksi palvelupaketiksi, joka luo perinteisten teollisuuspuistologistiikan päälle digitaalisen kuoren.

Tiedon kerääminen prosessien eri vaiheista tapahtuu vaivattomasti ja kaikki lastausprosessin osapuolet saavat reaaliajassa tiedot jokaisen kuorman lastauksen aikatauluista ja statuksesta. Valtasiirron lisäksi palvelua käyttävät mm. Kupariteollisuuspuistossa toimivat Aurubis, Cupori ja Luvata. Palvelun käyttöönoton jälkeen aikaa vievästä ja työläästä paperikirjanpidosta on luovuttu täysin.

Kun kuljetusliike vastaanottaa tilauksen kuljetuksesta, he voivat itsenäisesti varata sopivan ajankohdan työn suorittamiseen suoraan Tracking Cloudin välityksellä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan kuljetukseen käytettävän ajoneuvon tiedot. Kun ajoneuvo saapuu vastaanottamaan sille määritettyä kuormaa, se otetaan vastaan liikennetoimistossa, jossa kaikki olennainen tieto on näkyvillä reaaliajassa.

”Lastaaja näkee mobiililaitteella järjestelmästä, että auto on lastattavissa, kuittaa työn aloitetuksi, kirjaa mahdolliset poikkeamat ja kuittaa uudelleen, kun työ on valmis. Kuljetuksen tilannut asiakas taas näkee lastauksen tilan omalta näytöltään”, avaa Työnjohtaja Teemu Nordlund.

Tracking Cloudin helppokäyttöisten mobiilityökalujen ansiosta jokaiseen lastaukseen käytettyä aikaa voidaan seurata tarkasti myös tilanteissa, joissa samaan ajoneuvoon lastataan tavaraa useasta eri tuotantoyksiköstä.

Vähemmän odottelua ja nopeammat toimitukset

Saumaton tiedonjako eri sidosryhmien välillä mahdollistaa lastauksien tehokkaan suunnittelun, ruuhkapiikkien ennakoinnin ja alueella olevien ajoneuvon reaaliaikaisen seurannan. Palvelun käyttöönoton myötä lastausten odotusajat ovat lyhentyneet ja toimitusten viiveet vähentyneet, mikä nostaa toiminnan tehokkuutta.

Ratkaisu helpottaa myös mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisua kuljetuksissa – lähtevien kuormien laatu dokumentoidaan valokuvien avulla.

Valtasiirrolle toteutettu ratkaisu on oivallinen esimerkki asiakaskokemukseen ja kokonaisvaltaiseen digitaaliseen palveluun panostamisesta. Ketteryys ja valmius muokata perinteisiä business-malleja nopeasti muuttuvien toimintaympäristöjen odotusten mukaiseksi on kilpailuetu, jonka merkitys tulee ainoastaan kasvamaan tulevaisuudessa – alasta riippumatta.

Kirjoittaja

Bluugo

Your Partner in Digital Business

At Bluugo, we use our unique Tracking Cloud™ Platform to offer companies digital solutions for logistics, manufacturing, warehousing, VMI, asset tracking, and maintenance & field services – with the shortest time-to-value in the market!

Lue lisää:

By continuing to use our website, you consent to our Privacy Policy

Accept Cookies