Uusi Whitepaper: "The Critical Role of Traceability Standards in Modern Supply Chains"

Mitä on end-to-end näkyvyys ja miksi se on niin tärkeää B2B-yrityksille?

13/09/2023 by Bluugo

Lyhyimmässä määritelmässään end-to-end näkyvyyttä voidaan ajatella yhdistelmänä strategista ja tilanteellista tietoisuutta. Mitkä ovat sen tärkeimmät rakennuspalikat ja miksi se on niin tärkeää B2B-yrityksille?

Mitä end-to-end näkyvyys oikeastaan tarkoittaa?

End-to-end näkyvyys (tai E2E-näkyvyys) viittaa kattavaan ja reaaliaikaiseen ymmärrykseen liiketoimintaprosessista sen alusta loppuun asti, sisältäen kaikki yksittäiset välivaiheet, sidosryhmät ja asiaankuuluvat tiedot. Termi pitää sisällään useita toisiaan tukevia osa-alueita, kuten jäljitettävyys, sidosryhmien välisen yhteistyön edistäminen, sekä teknologian ja IT-järjestelmien hyödyntäminen läpinäkyvyyden, operatiivisen tehokkuuden ja datavetoisen päätöksenteon tukemiseksi.

Yksinkertaistettuna, end-to-end näkyvyyttä voidaan ajatella yhdistelmänä strategista ja tilanteellista tietoisuutta, joka auttaa jokaista liiketoimintasi sidosryhmää pysymään aina tilanteen tasalla ja tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Seuranta, monitorointi ja jäljitettävyys

Liiketoimintaprosessien eri osien seuranta, monitorointi, tunnistaminen ja jäljitettävyys on yksi end-to-end näkyvyyden keskeisimpiä teemoja. Seurattavat kohteet voivat olla joko konkreettisia fyysisiä objekteja, kuten tuotteita, komponentteja, ajoneuvoja, kontteja tai laitteita, tai digitaalisia objekteja, kuten tilauksia, sähköisiä kuljetusasiakirjoja tai sertifikaatteja. Hyödyntämällä moderneja teknologioita ja IT-työkaluja, yritykset voivat seurata liiketoimintansa jokaisen elementin elinkaarta niiden liikkuessa läpi arvoketjun, raaka-aineista aina jälkimarkkinointiin asti – jopa yksittäisen komponentin sarjanumeron tasolla.

Sidosryhmien välisen yhteistyön edistäminen

Minkä tahansa liiketoiminnan tehokas pyörittäminen vaatii kokonaisvaltaista tilannetietoisuutta – toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Pelkän oman liiketoiminta-alueen hallinta ei myöskään riitä, sillä nykypäivän nopeatempoisessa B2B-toimintaympäristössä jokainen arvoketjun osa on yhteydessä lukuisiin muihin osa-alueisiin joko suorasti tai epäsuorasti. Eri liiketoiminta-alueiden välisestä ja yritysrajat ylittävästä yhteistyöstä on tullut välttämättömyys.

Onnistuneeseen yhteistyöhön eri sidosryhmien välillä vaaditaan pohjimmiltaan kahta asiaa – tehokasta viestintää ja saumatonta tiedonjakamista. Kun kaikilla sidosryhmillä on pääsy luotettavaan dataan sitä tarvitessaan ja tehokkaat viestintätyökalut muiden osapuolten tiedottamiseen, jokainen voi keskittyä hoitamaan oman tonttinsa luottaen siihen, että muut hoitavat omansa.

Integroidun teknologian hyödyntäminen

Tänä päivänä, yrityksillä on käytössään lähes loputon valikoima erilaisia teknologioita ja IT-työkaluja. Hyödyntämällä ja yhdistelemällä niitä älykkäällä tavalla, yritykset voivat tuoda koko arvoketjunsa kaikkine vaiheineen, sidosryhmineen ja assetteineen yhdelle yhteiselle alustalle.

Yksi keskitetty kanava, josta kaikki sidosryhmät saavat tarvitsemansa tiedot milloin vain niitä tarvitsevat? Tämä saattaa kuulostaa jonkun korvaan jopa liian hyvältä ollakseen totta, mutta joskus totuus on tarua ihmeellisempää. Modernien pilvialustojen, kuten Bluugon Tracking Cloudin avulla jopa pienemmät yritykset voivat nykyään saavuttaa todellisen end-to-end näkyvyyden koko liiketoiminnastaan ilman massiivisia investointeja tai 12 kuukauden mittaisia IT-projekteja.

Samaan aikaan, monet yritykset tukeutuvat kuitenkin yhä vahvasti perinteisiin IT-työkaluihin, kuten Legacy ERP-järjestelmiin, päivittäisten toimintojensa pyörittämiseksi. Näillä työkaluilla on oma tärkeä roolinsa, mutta on myös hyvä muistaa, että ne ovat suunniteltu alun perin yrityksen sisäisiin prosesseihin. Yhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa ja etenkin datan turvallinen jakaminen yritysrajojen yli on usein vaikeaa tai jopa mahdotonta perinteisiä IT-työkaluja käyttäessä.

Lue lisää aiheesta toisessa blogissamme: ERP-järjestelmien käyttäminen liiketoiminnan digitalisointiin voi koitua kohtalokkaaksi virheeksi”

End-to-end näkyvyyden lukuisat hyödyt

Scientia potestas est – tieto on valtaa. Tämä kuuluisa lausahdus Francis Baconilta kiteyttää end-to-end näkyvyyden käsitteen erinomaisesti. Kun olet aina tilanteen tasalla, jokainen liiketoimintasi osa toimii sujuvammin ja aikaa ei valu hukkaan turhaan selvittelyyn tai manuaaliseen tilannekuvan ylläpitämiseen. Alla on listattuna muutamia esimerkkejä lukuisista eduista, joita end-to-end näkyvyys voi tarjota yrityksellesi.

Läpinäkyvyys ja hyvät sidosryhmäsuhteet

Tähän väliin pientä pilkunviilausta terminologiasta, jotta kaikki pysyvät samalla sivulla käsiteltävistä aiheista. The Devil is in the details.

Termejä ”näkyvyys” ja ”läpinäkyvyys” käytetään usein virheellisesti toistensa synonyymeina. Ne toki liittyvät vahvasti toisiinsa ja vaikka päällekkäisyyksiä on havaittavissa, molemmilla termeillä on selkeä, toisesta eroava merkitys. B2B-kontekstissa, ”näkyvyys” keskittyy tiedon saatavuuteen, kun taas ”läpinäkyvyys” korostaa halukkuutta jakaa kerättyä tietoa luottamuksen ja tehokkaan yhteistyön edistämiseksi.

Kun sekä tiedon saatavuus että sen jakaminen ovat kunnossa, voidaan puhua end-to-end näkyvyydestä. Se mahdollistaa arvokkaan tiedon saumattoman jakamisen kaikille sidosryhmille asiakkaista alihankkijoihin ja muihin kumppaneihin. Jaettu tieto voi olla käyttötapauksesta riippuen lähes mitä tahansa – esimerkiksi tilausten statuksia, toimitusaikoja, tai varastosaldoja.

Saumaton tiedonjakaminen rakentaa luottamusta ja mahdollistaa tehokkaan, proaktiivisen viestinnän myös poikkeustilanteissa. Tämä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja tekee yrityksesi kanssa toimimisesta helppoa ja vaivatonta, auttaen rakentamaan pitkäaikaisia suhteita asiakkaiden ja liiketoimintakumppanien kanssa.

Parantunut operatiivinen tehokkuus

Reaaliaikainen yleiskuva liiketoiminnasta ja sen eri osa-alueista avaa monipuoliset mahdollisuudet operatiivisen tehokkuuden parantamiseen. Kun kaikki liiketoimintaprosessin osapuolet ovat jatkuvasti tilanteen tasalla, aikaa ei tuhraudu loputtomiin tiedustelusähköposteihin ja -puheluihin tai hajallaan olevien tietojen etsimiseen useista järjestelmistä tai excel-taulukoista. Sen sijaan, kaikki voivat keskittyä olennaisempiin asioihin ja hoitamaan oman osuutensa prosessista parhaalla mahdollisella tehokkuudella.

Siirtymällä reaktiivisesta proaktiivisempaan työskentelytapaan, saatavilla olevat resurssit voidaan keskittää tehokkaammin mahdollisten ongelmatilanteiden tai poikkeamien ratkaisemiseen.

Datavetoinen päätöksenteko ja jatkuva kehitys

End-to-end näkyvyys mahdollistaa reaaliaikaisen datan analysoinnin jokaisesta arvoketjun vaiheesta. Tämä auttaa yrityksiä tunnistamaan prosessien pullonkauloja ja reagoimaan proaktiivisesti mahdollisiin ongelmatilanteisiin sekä poikkeamiin. Nopea reagointi liiketoimintaympäristön muutoksiin ja datan käyttäminen päätöksenteon tukena mahdollistaa sekä toiminnan tehokkuuden maksimoinnin lyhyellä aikavälillä että jatkuvan strategisen tason kehityksen pitkällä tähtäimellä.

Ilman end-to-end näkyvyyttä on vaikeaa menestyä

Yhteenvetona edellä käsitellyistä aiheista voidaan todeta, että end-to-end näkyvyys on kriittinen tekijä minkä tahansa modernin B2B-yrityksen menestyksessä. Oikein toteutettuna ja hyödynnettynä, se avaa lukuisia mahdollisuuksia ja hyötyjä yrityksen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Nykypäivän nopeatempoisessa ja alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, end-to-end näkyvyyden tavoittelu ei ole enää vain mahdollisuus, vaan välttämättömyys jokaiselle kasvua ja kilpailuetua tavoittelevalle B2B-yritykselle.

Lisää hyödyllistä luettavaa

Mikäli end-to-end näkyvyys ja sen tarjoamat lukuisat mahdollisuudet (tai seuraukset sen puuttuessa) kiinnostavat, suosittelemme lämpimästi tutustumaan myös seuraaviin sisältöihin:

Blogi: ”Monet yritykset eivät tiedä mitä heidän varastonsa sisältävät”

Blogi: ”ERP-järjestelmien käyttäminen liiketoiminnan digitalisointiin voi koitua kohtalokkaaksi virheeksi”

Jos olet jo tunnistanut end-to-end näkyvyyteen liittyviä haasteita yrityksessäsi ja etsit niiden ratkaisemiseen sopivia työkaluja, tsekkaa Bluugon Tracking Cloud® – maailman ensimmäinen hyperadaptiivinen pilvialusta liiketoiminnan digitalisointiin. Alustamme mahdollistaa liiketoiminnan ydinprosessien digitalisoinnin ja end-to-end näkyvyyden saavuttamisen mm. toimitusketjuissa, tuotannossa ja jälkimarkkinointipalveluissa – nopeammin ja helpommin kuin yksikään toinen markkinoilta löytyvä tuote.

Kirjoittaja

Bluugo

Your Partner in Digital Business

At Bluugo, we use our unique Tracking Cloud™ Platform to offer companies digital solutions for logistics, manufacturing, warehousing, VMI, asset tracking, and maintenance & field services – with the shortest time-to-value in the market!

Lue lisää:

By continuing to use our website, you consent to our Privacy Policy

Accept Cookies