Uusi Whitepaper: "The Critical Role of Traceability Standards in Modern Supply Chains"

Hyperadaptiivisuuden vallankumous

Hyperadaptiivisuus on salainen aseemme, joka asettaa Tracking Cloud® -pilvialustamme kilometrejä perinteisten IT-työkalujen edelle.

Teknisestä näkökulmasta tarkasteltuna, hyperadaptiivisuus on kyky muokata mitä tahansa alustamme elementtiä korkean tason prosesseista aina yksittäisiin työnkulkuihin, tietokenttiin ja integraatioihin saakka – ennennäkemättömän nopeasti ja ilman riviäkään koodausta.

Käytännön tasolla, hyperadaptiivisuus on kuitenkin paljon enemmän. Se mahdollistaa yrityksesi täyden digitaalisen potentiaalin valjastamisen ja liiketoiminnan ydinprosessien digitalisoinnin vähemmällä monimutkaisuudella, pienillä riskeillä, ennustettavilla kustannuksilla ja markkinoiden nopeimmalla arvontuotolla.

Why is adaptability so important in B2B Digitalization
End-to-End visibility with Tracking Cloud

Miksi adaptiivisuus
on niin tärkeää
B2B-digitalisaatiossa?

Business-maailma muuttuu nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin. Viime vuosien aikana tapahtuneet globaalit markkinahäiriöt ovat pakottaneet yrityksiä uudelleenajattelemaan ja sopeuttamaan liiketoimintamallejaan ja prosessejaan ennennäkemättömän nopeasti toimialasta riippumatta.

Kyvyttömyydestä muuttua on tullut synonyymi kilpailuedun menettämiselle.

Silti, suuri osa yrityksistä käyttää edelleen perinteisiä IT-työkaluja ja lähestymistapoja, jotka eivät yksinkertaisesti kykene vastaamaan modernin B2B-toimintaympäristön nopeasti vaihtuviin vaatimuksiin.

Vastaus näihin haasteisiin on onneksi nyt käden ulottuvilla – hyperadaptiivisuus.

B2B-digitalisaation uusi standardi

Hyperadaptiivisuus ei ole vain tekninen ominaisuus, vaan vallankumouksellinen uusi lähestymistapa liiketoiminnan digitalisaatioon.

Se auttaa sinua luomaan ratkaisuja, jotka tuottavat kokonaisvaltaista läpinäkyvyyttä koko liiketoiminnastasi, tehostavat datasi hyödyntämistä ja datavetoista päätöksentekoa sekä mahdollistavat saumattoman yhteistyön jokaisen arvoketjusi sidosryhmän kanssa.

Samanaikaisesti, hyperadaptiivisuus ratkaisee kenties kaikista yleisimmän liiketoiminnan digitalisaation liittyvän kipupisteen – innovaatioiden ja strategian muuntamisen konkreettisiksi ratkaisuiksi ilman uuvuttavaa ja hidasta IT-projektia.

Täysi läpinäkyvyys
koko arvoketjuusi

Hyperadaptiivisuus mahdollistaa täydellisen läpinäkyvyyden saavuttamisen koko arvoketjuusi aina lattiatasolta johtoon asti – asettaen sinut täyteen kontrolliin liiketoiminnastasi.

"Aamukahvihetki"

Hyperadaptiivisuus mahdollistaa liiketoimintasi eri järjestelmien ja sidosryhmien kytkemisen yhdelle yhteiselle alustalle. Voit siis nähdä kaiken yrityksesi toimintaan liittyvän oleellisen tiedon yhdestä lähteestä.

Kun aloitat päiväsi kahvikupposen äärellä, olet jo tilanteen tasalla – kutsumme tätä "aamukahvihetkeksi".

Sen sijaan, että kuluttaisit aikaasi tiedon manuaaliseen keräämiseen ja tilannekuvan luomiseen, voit keskittyä tehokkaaseen päätöksentekoon, päivittäisten operaatioiden suunnitteluun ja mahdollisiin poikkeamiin reagointiin.

Täysi hyöty irti arvokkaasta datastasi

Hyperadaptiivisuus mahdollistaa kaikkien ratkaisusi datamallien, -rakenteiden ja -lähteiden vapaan määrittämisen juuri tarpeidesi mukaisesti.

Käytännössä, se siis antaa sinulle täyden hallinnan ja pääsyn mihin tahansa dataan mistä tahansa liiketoimintasi osasta juuri silloin kun sitä tarvitset. Tämä auttaa sinua omaksumaan aidosti datavetoisen lähestymistavan liiketoimintasi hallintaan ja kehittämiseen.

Saumaton yhteistyö kaikkien sidosryhmien välillä

Todellisen läpinäkyvyyden saavuttamiseksi, tiedon on kuljettava saumattomasti joka suuntaan – myös yli yritysrajojen.

Hyperadaptiivisuuden ansiosta, voit kytkeä kaikki sidosryhmäsi yhdelle yhteiselle alustalle ilman erillisiä käyttäjälisenssimaksuja - työntekijät, asiakkaat, heidän asiakkaansa, alihankkijat, toimittajat, logistiikkapalvelujen tarjoajat jne.

Data virtaa saumattomasti eri järjestelmien välillä, jokainen osapuoli voi käyttää reaaliaikaista tietoa tarpeidensa mukaan ja kaikilla on huippuluokan digitaaliset työkalut arvoketjun oman osuutensa hoitamiseen parhaalla mahdollisella tehokkuudella.

Markkinoiden
nopein arvontuotto

Vaikka jokaisen digitalisaatiohankkeen lopullisena tavoitteena on saavuttaa liiketoimintahyötyjä, suurimat haasteet pyörivät yleensä projektien käytännön toteutuksessa – innovaatioiden ja strategian muuntamisessa konkreettisiksi ratkaisuiksi.

Digitalisaation ei pitäisi olla IT-projekti

Perinteiset IT-työkalut, joita useimmat yritykset käyttävät digitalisaatiohankkeidensa toteutukseen ovat yksinkertaisesti vanhentuneita ja eivät vastaa modernin B2B-toimintaympäristön vaatimuksia.

Liiketoimintahyötyjen saavuttamiseen keskittymisen sijaan, yritykset päätyvät usein hallitsemaan massiivisia ja uuvuttavia IT-projekteja ilman takeita konkreettisista tuloksista tai investoinnin takaisinmaksusta.

Hyperadaptiivisuus tarjoaa lääkkeen tähän tuskaan. Se mahdollistaa keskeisten liiketoimintaprosessien digitalisoinnin yksinkertaisemmin, matalilla riskeillä, ennustettavilla kokonaiskustannuksilla ja markkinoiden nopeimmalla arvontuotolla.

Vapaasti muokattava terminologia, työnkulut ja tietomallit

Hyperadaptiivisuuden avulla, pääset työskentelemään hankkeesi ensimmäisestä päivästä lähtien käyttäen sinulle entuudestaan tuttua terminologiaa, työnkulkuja ja tietomalleja.

Kaikki alustamme elementit voidaan konfiguroida vaivattomasti vastaamaan yrityksesi prosesseja, jolloin fokus pysyy liiketoiminnan kehittämisessä eikä aikaa kulu teknisestä toteutuksesta huolehtimiseen.

Vähemmän kompleksisuutta & enemmän osallistumista liiketoiminnalta

Hyperadaptiivisuuden ansiosta sinun ei tarvitse muuttaa nykyisiä prosessejasi, joka vähentää digitalisaation kompleksisuutta huomattavasti ja mahdollistaa liiketoiminnan puolen vahvan osallistumisen hankkeisiin heti alusta lähtien.

Kun liiketoiminta on vahvasti mukana, väärinymmärrysten mahdollisuus on pieni ja luodut ratkaisut vastaavat liiketoiminnan todellisia tarpeita. Ketterien muutoksien tekeminen ratkaisuihin on mahdollista hyvin aikaisesta vaiheesta lähtien.

Tuotantokäyttöön 8-12 viikossa

Hyperadaptiivisella lähestymistavallamme, keskimääräinen aika ratkaisujen käyttöönotolle on 8-12 viikkoa. Koska ratkaisut käyttävät yrityksesi entuudestaan tuttuja prosesseja ja terminologiaa, käyttäjäkokemus on aina huippuluokkaa ja erilliselle käyttäjäkoulutukselle ei yleensä ole tarvetta – tuottavuutesi ei siis laske käyttöönoton yhteydessä! Investointisi takaisinmaksu alkaa välittömästi markkinoiden nopeimmalla arvontuotolla.

Tulevaisuudenkestävyys
& ennakoitavat kustannukset

Vain kolmannes digitalisaatiohankkeista pysyy alkuperäisessä budjetissaan ja aikataulussaan, joka tekee lopullisten kustannusten ennustamisesta erittäin vaikeaa. Ja vaikka alkuperäiset hankkeet saataisiinkin kunnialla maaliin, tarpeita muutoksille nousee esiin jatkuvasti markkinatilanteen muuttuessa ja liiketoiminnan kehittyessä.

Perinteisellä IT-lähestymistavalla, päätöksentekijöiden on lähes mahdotonta ennustaa, kuinka paljon aikaa ja rahaa kaikki tämä tulee vaatimaan - jos sen toteutus on ylipäänsä mahdollista.

Ketterä reagointi liiketoimintaympäristön muutoksiin

Hyperadaptiivisuus mahdollistaa nopeiden muutosten tekemisen ratkaisuihisi, jotta voit sopeutua muutoksiin liiketoimintaympäristössäsi ketterästi. Koska jokainen Tracking Cloudin elementti on vapaasti mukautettavissa ilman koodausta, muutosten tekeminen vie yleensä tunteja tai päiviä – viikkojen tai kuukausien sijaan. Kutsumme tätä 100 % tulevaisuudenkestävyydeksi.

Rajaton skaalautuvuus

Kun liiketoimintasi kasvaa, hyperadaptiivisuus varmistaa, että ratkaisusi kasvavat sen mukana. Koska kaikki arvoketjusi elementit ovat yhdistetty yhdelle yhteiselle alustalle, voit helposti lisätä tai muokata prosessejasi ja kytkeä mukaan uusia sidosryhmiä. Myös ratkaisujen laajentaminen uusille liiketoiminta-alueille on helppoa, koska kaikki liiketoimintasi olennainen data on jo saatavilla yhdestä lähteestä.

Tehokkaat työkalut sisäiselle IT:lle

Tracking Cloud® tarjoaa käyttöösi tehokkaat, erityisesti yritysten sisäisten IT-osastojen tarpeisiin suunnitellut työkalut, joiden avulla oma IT-osastosi voi olla vahvasti mukana uusien ratkaisujen kehityksessä.

Alusta asti ennakoitavat kokonaiskustannukset

Yhdessä, hyperadaptiivisen lähestymistapamme aiemmin mainitut edut mahdollistavat selkeän käsityksen ratkaisujen kokonaiskustannuksista (TCO) hankkeesi ensimmäisestä päivästä lähtien ilman kalliita ja häiritseviä yllätyksiä matkan varrella.

Voit keskittyä liiketoiminnallisten tavoitteidesi saavuttamiseen sen sijaan, että käyttäisit aikasi taloudellisten riskien murehtimiseen.

Benefits of hyperadaptability explained

Valmiina digitalisoimaan liiketoimintasi?

Jos olet kyllästynyt uuvuttavaan IT-projektinhallintaan ja digitalisaatiohankkeiden (jälleen) ylitettyihin budjetteihin ja aikatauluihin, olet saapunut oikeaan paikkaan.

Sovitaan tapaaminen ja aloitetaan liiketoimintasi digitalisointi hyperadaptiivisella lähestymistavalla.

Bluugo Makes Digital Business Sense

By continuing to use our website, you consent to our Privacy Policy

Accept Cookies