Ilmainen opas: "Navigating the Growing Requirements in Traceability"

Miksi B2B digitalisaatio on niin hiton vaikeaa?

Jokainen moderni B2B-yritys haluaa digitalisoida liiketoimintaansa, mutta suurin osa epäonnistuu tässä tavalla tai toisella. Huimat 84% kaikista digitalisaatiohankkeista epäonnistuu saavuttamaan asetetut tavoitteensa.

Perustuen yli 20 vuoden kokemukseen ja lukuisiin keskusteluihin eri yritysten päättäjien kanssa, me Bluugolla tiedämme, että tapa jolla digitalisaatiota yleensä lähestytään on lähtökohtaisesti väärä.

84% digitalisaatiohankkeista epaonnistuu
35% IT-hankkeista pysyy budjetissaan ja aikataulussaan

Tavoitteet ovat selkeitä, mutta tie maaliin ei

Useimpien B2B-yritysten digitalisaatiohankkeiden tavoitteet ovat varsin selkeitä. Ne liittyvät yleensä läpinäkyvyyden, datavetoisuuden ja eri sidosryhmien välisen yhteistyön lisäämiseen ja parantamiseen.

Todellinen haaste piilee useimmissa tapauksissa käytännön toteutuksessa – miten kehityskohteet saadaan muutettua lisäarvoa tuottaviksi konkreettisiksi ratkaisuiksi?

Vain 35% IT-projekteista pysyy alkuperäisessä aikataulussaan ja budjetissaan. Keskimääräinen aika ratkaisujen käyttöönotolle pyörii yhden ja kahden vuoden välillä.

Perinteiset työkalut ja toimintatavat, joilla hankkeita lähdetään toteuttamaan eivät yksinkertaisesti vastaa nykypäivän nopeasti muuttuvan B2B-liiketoimintaympäristön vaatimuksia.

Digitalisaation ei pitäisi olla IT-projekti

Liiketoiminnan digitalisointiin perinteisillä IT-työkaluilla ja toimintatavoilla liittyy laaja kirjo erityyppisiä ja projektista toiseen toistuvia haasteita:

Budjetin ja aikataulun paisuminen
Avainhenkilöiden sitominen pitkiin projekteihin
Tietoturvariskit
Integraatiohaasteet
Näkemyserot IT:n ja liiketoiminnan välillä
Kokonaiskustannusten (TCO) vaikea ennustettavuus
Kova kilpailu tarvittavista osaajista
Strategisen suunnan puute

Yhdessä, edellä mainitut haasteet luovat loputtomalta tuntuvan riskien ja huolien miinakentän, jonka läpi päättäjien pitäisi pystyä navigoimaan. Fokus siirtyy helposti alkuperäisistä liiketoimintatavoitteista uuvuttavaan IT-projektinhallintaan ilman takeita tuloksista tai investoinnin takaisinmaksusta.

Uusien ratkaisujen käyttöönotto perinteisillä IT-tyokaluilla kestaa tyypillisesti 1-2 vuotta
Tracking Cloud Platform

B2B digitalisaation
uusi standardi

Nähtyään lukuisten yritysten painivan samojen toistuvien haasteiden kanssa hankkeesta toiseen, Bluugon perustajat tiesivät, että oli aika kehittää täysin uusi lähestymistapa. Tapa, joka haastaisi koko IT-alan vanhentuneet työkalut ja kankeat toimintatavat.

Tuloksena syntyivät hyperadaptiivisuuden konsepti ja käänteentekevä Tracking Cloud® pilvialusta.

Vallankumouksellinen alustamme ja palvelukonseptimme mahdollistaa liiketoimintakriittisten prosessien digitalisoinnin ja kokonaisvaltaisen läpinäkyvyyden saavuttamisen ilman tarvetta uuvuttaville IT-projekteille – nopeammin, helpommin ja ketterämmin kuin yhdelläkään markkinoilla olevalla työkalulla.

Tänä päivänä, Tracking Cloudia käyttävät monet alansa johtavat yritykset, kuten ABB, Fortum ja Bufab – yli 25 maassa.

Hyperadaptiivisuus – salainen aseesi nopeisiin tuloksiin

Hyperadaptiivisuus on kaiken tekemisemme perusta.

Teknisestä näkökulmasta tarkasteltuna, se on kyky muokata mitä tahansa alustamme elementtiä aina ylätason prosesseista yksittäisiin työnkulkuihin, kenttiin ja integraatioihin – ennennäkemättömän nopeasti ja ilman tarvetta koodaamiselle.

Käytännön tasolla, se mahdollistaa digitalisaationhankkeidesi toteuttamisen helposti ymmärrettävällä ja kauaskantoisella tavalla, matalilla riskeillä, ennustettavilla kustannuksilla ja markkinoiden nopeimmalla arvontuotolla.

Why is adaptability so important in B2B Digitalization
Hyperadaptiivisuuden hyodyt

Stop the madness

“Hulluus on sitä, että toistaa yhä uudelleen samaa asiaa odottaen eri lopputulosta.”

Jos olet kyllästynyt tekemään asioita samalla vanhalla tavalla samojen ongelmien kanssa painien, olet saapunut oikeaan paikkaan.

Sovitaan tapaaminen ja aloitetaan liiketoimintasi digitalisointi hyperadaptiivisella tavalla!

Bluugo Makes Digital Business Sense

By continuing to use our website, you consent to our Privacy Policy

Accept Cookies